• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tot de slachtoffers van het onrecht dient men - hoewel het verschijnsel helaas beslist niet nieuw is - ook hen te rekenen die omwille van hun ras, herkomst, huidskleur, cultuur, geslacht of godsdienst rechtens of feitelijk worden gediscrimineerd.

De rassendiscriminatie trekt op dit ogenblik het sterkst de aandacht, omdat ze zowel binnen bepaalde landen als op internationaal vlak tot zeer heftige spanningen leidt. De neiging een wetgeving of gedragswijzen die stelselmatig van rassen vooroordelen uitgaan, te tolereren of te verordenen, wordt door de mensen terecht als niet te rechtvaardigen gekwalificeerd en dus als volstrekt ontoelaatbaar verworpen. Alle leden van de mensenfamilie delen immers in dezelfde natuur en dezelfde waardigheid; zij hebben dezelfde rechten en grondplichten, zoals zij ook tot dezelfde bovennatuurlijke bestemming worden geroepen. Binnen een gemeenschappelijk vaderland dienen allen gelijk te zijn voor de wet en dezelfde mogelijkheid van toegang tot het economisch, cultureel, politiek en sociaal leven en tot een billijke verdeling van de welvaart te bezitten.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test