• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op het jongste Oecumenisch Concilie heeft de Kerk nog eens krachtig bevestigd, dat de menselijke persoon uitgangspunt, subject en doel van alle maatschappelijke instellingen is en moet zijn. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 25 Elke mens heeft dus recht op arbeid, op de mogelijkheid om door de uitoefening van een beroep zijn bekwaamheden en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen, op een rechtvaardig loon dat hem in staat stelt zijn eigen leven en dat van de zijnen in materieel, sociaal, cultureel en geestelijk opzicht menswaardig uit te bouwen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 67 en tenslotte op bijstand, wanneer hij die wegens ziekte of ouderdom nodig heeft.

Al erkennen de democratieën ter verdediging van deze rechten het beginsel van vakvereniging, ze zijn niet altijd even bereidwillig, als het erom gaat dit ook in praktijk te brengen. De vakbonden spelen een zeer belangrijke rol: ze vertegenwoordigen de verschillende categorieën werknemers, bevorderen hun legitieme medewerking aan de economische bloei van de samenleving en brengen hen tot steeds groter bewustzijn van hun verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn. Dat neemt niet weg, dat het optreden van de vakbonden soms tot moeilijkheden leidt: hier en daar gebeurt het, dat ze van hun machtspositie gebruik maken om door een staking - die overigens gewettigd is als uiterste middel tot verdediging van eigen rechten - voorwaarden op te leggen die al te zwaar wegen voor de economie in haar geheel of voor de maatschappij, of dat ze duidelijk politieke eisen willen doordrukken. Met name in de dienstverlenende sector, die noodzakelijk is voor het dagelijks leven van heel de gemeenschap, zal men oog moeten hebben voor de drempel die niet mag worden overschreden, wil er geen ontoelaatbare schade worden berokkend.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test