• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omvang van de huidige veranderingen
Zonder de duurzame problemen te vergeten die onze voorgangers reeds hebben besproken, willen wij thans veeleer wijzen op enkele andere vraagstukken die vanwege hun urgentie, omvang en ingewikkeldheid de komende jaren in het middelpunt van de aandacht van de christenen moeten staan, opdat dezen zich samen met de andere mensen aan de oplossing zetten van deze nieuwe moeilijkheden die de toekomst van de mens zelf in gevaar brengen. De sociale problemen die de moderne economie meebrengt - zoals menselijke arbeidsvoorwaarden, rechtvaardigheid in de goederenruil en in de verdeling van de rijkdom, betekenis en belang van de toenemende consumptiebehoeften en medeverantwoordelijkheid - dienen in de ruimere context van een cultuurvernieuwing te worden gezien. De zo diepgaande en snelle veranderingen van deze tijd brengen de mens dag in dag uit tot nieuwe zelfontdekking; hij vraagt zich af, wat de zin is van zijn bestaan en van het voortleven van de menselijke gemeenschap. Hij aarzelt de lessen te aanvaarden van een verleden dat hij definitief voorbij en al te verschillend van het heden acht; niettemin heeft hij er behoefte aan .zijn toekomst, die hem even onzeker als onbestendig voorkomt, in het licht te stellen van onveranderlijke, eeuwige waarden, die ongetwijfeld boven hem uitgaan, maar waarvan hij, zo hij dat wil, zelf het spoor kan vinden. Vgl. 2 Kor. 4, 17

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test