• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de verwarring en onzekerheid van onze tijd heeft de Kerk een bijzondere boodschap te brengen en de mensen steun te geven bij hun pogen hun toekomst in eigen hand te nemen en haar een juiste richting in te stuwen. Sinds de tijd waarin de encycliek 'Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
' een vlammend en dringend protest liet horen tegen de onwaardige en schandelijke toestand van de arbeiders in de opkomende industriële samenleving heeft de historische ontwikkeling onze ogen geopend voor andere dimensies en andere vormen van sociale rechtvaardigheid, zoals reeds in de encyclieken 'Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
' en 'H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
' werd vastgesteld.

Van zijn kant heeft het jongste Oecumenisch Concilie zich eveneens met deze problemen beziggehouden, met name in de pastorale constitutie '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
'. Wijzelf hebben deze gedragslijnen in onze encycliek 'H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
' reeds verder ontwikkeld:

Het kernpunt van dit ogenblik, dat ieder zich levendig bewust moet maken, is, dat het sociale vraagstuk vandaag vóór alles door zijn wereld-omvattende dimensies wordt gekenmerkt. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 3 Nu de Kerk duidelijker en dieper beseft, wat het Evangelie van Jezus Christus eist, ziet zij het als haar opdracht zich nóg meer in dienst van de mensen te stellen om hen te helpen zich alle dimensies van dit ernstige probleem te realiseren en om hen tot de overtuiging te brengen, dat het op dit beslissend keerpunt van de geschiedenis absoluut noodzakelijk is solidair te handelen. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 1

Deze plicht, waarvan wij ons volledig bewust zijn, brengt ons er vandaag toe enkele overwegingen en suggesties voor te leggen die willen inhaken op de geweldige problemen waarvoor onze huidige wereld zich ziet gesteld.

Overigens zal de komende Bisschoppensynode nauwkeuriger en dieper ingaan op het probleem, welke zending de Kerk heeft te vervullen met het oog op de ernstige vragen die de rechtvaardigheid in de wereld thans stelt. Maar de verjaardag van de encycliek 'Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
' geeft ons vandaag de gelegenheid, eerbiedwaardige broeder, u, als voorzitter van de Pauselijke commissie 'Iustitia et Pax' en van de Raad voor de leken, onze zorgen en gedachten op dit punt toe te vertrouwen.

Tegelijk willen wij deze instellingen van de Heilige Stoel hierdoor aansporen het werk van de Kerk in dienst van de mensen te blijven voortzetten.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test