• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De nationale, sociaal-politieke en culturele omstandigheden waarin de christenen gewild of ongewild leven, lopen sterk uiteen. In sommige landen zijn zij tot stilzwijgen gedwongen, worden zij verdacht, niet als volwaardige medeburgers beschouwd, of door een totalitair bestuur van hun vrijheid beroofd. Elders vormen zij een zeer kleine minderheid, die moeite heeft zich te laten horen. In weer andere landen, waar de Kerk een gevestigde, soms wettelijke en officieel erkende plaats inneemt, ondervindt zij de terugslag van de crisis van de samenleving en voelen sommige van haar leden zich tot radicale, gewelddadige maatregelen aangetrokken, aangezien ze daarvan een beter resultaat verwachten. Terwijl sommigen blind blijven voor het bestaande onrecht en de huidige situatie laten voortduren, laten anderen zich verleiden door revolutionaire ideologieën die hun de illusie voorspiegelen, dat de samenleving definitief beter zal worden.

Gezien dit grote verschil in situatie kunnen wij moeilijk een algemeen geldige oplossing voorstellen. Overigens is dat noch ons doel noch onze taak. De christengemeenten moeten zelf tot een objectieve analyse van de situatie in hun land komen, deze met de onveranderlijke woorden van het Evangelie doorlichten en theoretische beginselen, oordeelsnormen en praktische richtlijnen putten uit de sociale leer van de Kerk die in de loop van de geschiedenis is uitgewerkt, en met name in het industrieel tijdperk, vanaf die gedenkwaardige dag waarop Leo XIII de boodschap Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
'over de toestand van de arbeiders' publiceerde waarvan wij vandaag de verjaardag herdenken. De christengemeenten zelf komt het toe met behulp van de Heilige Geest - in gemeenschap met de verantwoordelijke bisschoppen en in dialoog met de overige christenbroeders en met alle mensen van goede wil - te beslissen, welke keuzen moeten worden gemaakt en welke inzet nodig is om tot de sociale, politieke en economische veranderingen te komen die maar al te vaak dringend noodzakelijk blijken.

Bij dit zoeken naar de nodige veranderingen moeten de christenen vóór alles hun vertrouwen versterken in de kracht van het Evangelie en in de eigenheid van de eisen die het stelt. Het feit, dat het Evangelie in een andere sociaal-culturele context is verkondigd, geschreven en geleefd, wil nog niet zeggen, dat het thans verouderd zou zijn. De inhoud en suggestieve kracht ervan, verrijkt door de levenservaring van een eeuwenlange christelijke traditie, blijven steeds weer opnieuw in staat de mensen te bekeren en de samenleving vooruit te helpen - ook al mag men het Evangelie niet voor bijzondere, tijdelijke doeleinden gebruiken met voorbijgaan aan de universele, eeuwige boodschap ervan'.2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 10

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test