• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het sterkt ons vertrouwen te zien, dat de Geest van de Heer in de mensen werkzaam blijft en overal christengemeenschappen bijeenroept die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in de samenleving. In alle werelddelen, onder alle volkeren, in alle landen en culturen en in welke levensomstandigheden ook blijft de Heer waarachtige apostelen van het Evangelie roepen.

Tijdens onze laatste reizen hebben wij hen kunnen ontmoeten, bewonderen en bemoedigen. We hebben grote menigten mensen gezien en geluisterd naar hun vragen en roepen, dat tegelijkertijd een teken van gebrek is en van hoop.

Dat heeft ons ertoe gebracht de grote problemen van onze tijd in een nieuw licht te zien; zeker, elk gebied heeft zijn eigen problemen, maar bovenal zijn ze gemeenschappelijk aan heel de mensheid, die zich afvraagt, wat haar toekomst is en waar de huidige veranderingen heen gaan. Er bestaan tussen de verschillende landen zeer grote verschillen op economisch, cultureel en politiek gebied: terwijl sommige gebieden al sterk zijn geïndustrialiseerd, bevindt de economie van andere zich nog in het agrarisch stadium; het ene land leeft in weelde, het andere lijdt gebrek; sommige volkeren bezitten een zeer hoog wetenschappelijk en cultureel peil, andere houden zich nog bezig met de bestrijding van het analfabetisme. Allerwegen is er een roep om meer rechtvaardigheid en hechter vrede, in wederzijds respect van de mensen en volkeren voor elkaar.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test