• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De tachtigste verjaardag van de encycliek 'Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
', die nog steeds een inspiratiebron blijft voor de inzet in dienst van de sociale rechtvaardigheid, geeft ons een goede gelegenheid om enkele van onze gedachten uiteen te zetten. Wij beogen daarmee de sociale leer van onze voorgangers voort te zetten en de richtlijnen en overwegingen voor te leggen waarom de wereld in haar onophoudelijke verandering thans vraagt. De Kerk is immers samen met de menselijke maatschappij onderweg en deelt in de lotgevallen van haar geschiedenis. Al ligt haar doelstelling in de verkondiging van Gods liefde en van het heil dat Christus ons heeft gebracht, tegelijk stelt zij de menselijke activiteit in het licht van het Evangelie en helpt zij de mensen Gods liefdevol raadsbesluit te verwerkelijken en hun verlangens volledig te vervullen.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test