• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij deze veelheid van nieuwe problemen tracht de Kerk te achterhalen, hoe zij op haar eigen gebied aan de verwachting van de mensen kan voldoen. Bezit de mens wel het vermogen de problemen die vandaag zowel door hun omvang als hun urgentie zo nieuw lijken, tot een oplossing te brengen? De dynamiek van de sociale leer van de Kerk begeleidt de mensen bij hun zoeken. Al komt zij niet tussenbeide om een bepaalde structuur of een gegeven model met haar gezag te bekrachtigen, evenmin beperkt zij zich ertoe slechts op enkele algemene beginselen te wijzen; maar zo gauw men haar boodschap in haar totaliteit en veeleisendheid aanvaardt, ontwikkelt zij zich, gedreven door het Evangelie, bron van vernieuwing, door een bezinning op de wisselende omstandigheden van deze wereld. Ook ontwikkelt zij zich met het levensgevoel mee dat de Kerk eigen is en dat zich kenmerkt door belangeloos dienstbetoon en door aandacht voor de meest behoeftigen. Tenslotte put zij haar kracht uit een ervaring van meerdere eeuwen die het haar mogelijk maakt bij alle blijvende zorgen van de Kerk de gedurfde, scheppende vernieuwingen in te voeren die de huidige situatie van de wereld vereist.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test