• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CAPUT 63. DE SIMONIE
Hfd. 63. Over simonie

Op zeer veel plaatsen en door zeer veel personen die als het ware duiven verkopen in de tempel, worden schandelijke en verwerpelijke vorderingen en afpersingen gedaan voor het consacreren van bisschoppen, zegeningen van abten en wijdingen van clerici: en het is vastgelegd hoeveel deze of die of de een of de andere betaald moet worden. En tot overmaat van schande spannen enkelen zich in om deze schandelijkheid en verwerpelijkheid, door een al lange tijd in acht genomen gewoonte, te verdedigen.

In het voornemen dit zo grote misbruik af te schaffen, verwerpen wij daarom volledig een dergelijke gewoonte, die men eerder kan betitelen als omkoperij (corruptela) en leggen onomstotelijk vast dat niemand, om deze [wijdingen], of over te dragen of te verwerven, iets, onder wat voor voorwendsel dan ook, te eisen of af te persen moet wagen. Aan de andere kant moet, zowel diegene die een dergelijke geheel en al vervloekte prijs ontvangt als diegene die hem geeft, samen met Giezi Vgl. 2 Kon. 5, 20-27 en Simon Vgl. Hand. 8, 9-24 veroordeeld worden.

Document

Naam: CAPUT 63. DE SIMONIE
Hfd. 63. Over simonie
Soort: 4e Concilie van Lateranen
Datum: 11 november 1215
Copyrights: © 2006/2014, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test