• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De grote zegening van God is Jezus Christus. Hij is het grote geschenk van God, zijn Zoon. Hij is een zegening voor heel de mensheid, een zegening die ons allen verlost heeft. Hij is het eeuwige Woord waarmee de Vader ons heeft gezegend “toen wij nog zondaars waren” (Rom. 5, 8) zegt Sint-Paulus. Vleesgeworden Woord voor ons op het kruis geofferd.

Met ontroering verkondigt Sint-Paulus het liefdesplan van God. Hij zegt het als volgt: “Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde.” (Ef. 1, 3-6). Er bestaat geen zonde die het beeld van Chrtistus in ons volledig kan wissen. Geen zonde kan het beeld wissen dat God ons heeft geschonken. Het beeld van Christus. De zonde kan het verminken, maar niet onttrekken aan de barmhartigheid van God. Een zondaar kan langdurig in zijn dwaling verkeren, maar God heeft geduld tot het einde, in de hoop dat het hart zich uiteindelijk zal openen en veranderen. God is als een goede vader en een goede moeder, Hij is ook een goede moeder: zij houden nooit op hun kind, hoe zwaar het zich ook kan vergissen, te beminnen, altijd. Ik denk hierbij aan de vele keren dat ik mensen in de rij zag staan bij de ingang van de gevangenis. Zij houden niet op hun kind te beminnen ook al weten ze dat de mensen in de bus die langskomt, denken: “Daar, dat is de moeder van een gevangene”. En toch schamen ze zich niet, of beter, ze schamen zich maar desondanks gaan ze verder, want hun kind is belangrijker dan hun schaamte. Zo zijn wij voor God belangrijker dan alle zonden die wij zouden kunnen bedrijven. Want Hij is vader, Hij is moeder, Hij is zuivere liefde, voor immer heeft Hij ons gezegende. En nooit zal Hij ophouden ons te zegenen.

Document

Naam: GEBED 17. - DE ZEGENING
Catechesereeks over het gebed - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 december 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 december 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test