• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

COMMEMORANTUR HODIE
Decreet bij gelegenheid van het Jozefjaar, uitgeroepen n.a.v. de 150e verjaardag van de verheffing van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk

Men verleent de gave van bijzondere aflaten
bij gelegenheid van het Jaar van Sint-Jozef,
afgekondigd door paus Franciscus
ter gelegenheid van de viering van de honderdvijftigste verjaardag
van de uitroeping van Sint-Jozef
tot Patroon van de Universele Kerk

Vandaag is het honderdvijftig jaar geleden dat met het decreet Congregatie voor de Riten
Quemadmodum Deus
Plechtige, officiële proclamatie van St. Jozef tot Patroon van de gehele Kerk en van de verheffing van de feestdag van 19 maart tot een plechtige liturgische viering
(8 december 1870)
, de zalige Pius IX, bewogen door de ernstige en droeve omstandigheden waarin de Kerk zich bevond door de vijandelijke bedreigingen van mensen, Sint-Jozef heeft uitgeroepen tot Patroon van de katholieke Kerk.

Om de toewijzing van de gehele Kerk aan de machtige bescherming van de Hoeder van Jezus te bestendigen, heeft paus Franciscus Paus Franciscus - Apostolische Brief
Patris Corde
Met een vaderhart - Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk - Afkondiging Sint Jozefjaar
(8 december 2020)
dat vanaf vandaag, de verjaardag van het Decreet van de afkondiging en een dag gewijd aan de Heilige Onbevlekte Maagd en Bruid van de meest kuise Joseph, tot 8 december 2021, een speciaal jaar van Sint-Jozef zal worden gevierd, waarin alle gelovigen, naar zijn voorbeeld, dagelijks hun eigen geloofsleven kunnen versterken in volledige vervulling van Gods wil.

Alle gelovigen zullen aldus de gelegenheid hebben om zich met gebed en goede werken in te zetten om, met de hulp van de heilige Jozef, het hoofd van de hemelse familie van Nazareth, troost en verlichting te verkrijgen van de ernstige menselijke en sociale beproevingen die vandaag de wereld teisteren.

De devotie voor de Hoeder van de Verlosser heeft zich in de loop van de geschiedenis van de Kerk overvloedig ontwikkeld; een devotie die hem niet alleen de meest verheven eredienst, na die van zijn bruid, de Moeder van God, toeschrijft maar hem ook veel beschermheerschappen heeft verleend.

Het leergezag van de Kerk blijft grote dingen openbaren, oud en nieuw, in deze schat die Sint-Jozef is, zoals de huisvader van het evangelie van Mattheüs “die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt.” (Mt. 13, 52).

De gave van heilige aflaten, die de Apostolische Penitentiarie, bereidwillig en door middel van dit Decreet overeenkomstig de wens van paus Franciscus, schenkt tijdens het jaar van Sint-Jozef, zal in hoge mate bijdragen tot de perfecte vervulling van het aangegeven verlangen.

De volle aflaat wordt verleend onder de gebruikelijke voorwaarden (sacramentele Biecht, heilige Communie en gebed voor de intenties van de Heilige Vader) aan de christengelovigen die, met een ziel losgemaakt van enige zonde, zullen deelnemen aan het Jaar van Sint-Jozef in de gelegenheden en met de modaliteiten aangereikt door deze Apostolische Penitentiarie.

a.

De heilige Jozef, een ware man van het geloof, nodigt ons uit om onze kinderlijke relatie met de Vader te herontdekken, onze trouw aan het gebed te hernieuwen, om te luisteren en met een diep onderscheidingsvermogen te antwoorden Gods wil. De volle aflaat wordt verleend aan degenen die ten minste een half uur het Onze Vader zullen overwegen, of deelnemen aan een geestelijke retraite van ten minste één dag die een meditatie over Sint-Jozef omvat.

b.

Het evangelie kent aan Sint-Jozef de benaming “rechtschapen man” toe Vgl. Mt. 1, 19 : hij, de hoeder van “het intieme geheim dat op de bodem van hart en de ziel ligt Pius XI, Preek ter gelegenheid van de afkondiging van de heroïsche deugden van de dienaar Gods Emilia de Vialar (L’Osservatore Romano, 20-21 Maart 1935)., bewaarder van het mysterie van God en daarom een ideale beschermheer van het interne forum, moedigt ons aan om de kracht van de stilte, de voorzichtigheid en oprechtheid bij het uitvoeren van onze taken te herontdekken. De deugd van gerechtigheid die door de heilige Jozef op voorbeeldige wijze wordt beoefend, is de volledige naleving van de goddelijke wet, die de wet van barmhartigheid is, “want juist de barmhartigheid van God brengt ware gerechtigheid tot vervulling.” Paus Franciscus, Audiëntie, Catechesereeks over de barmhartigheid - Sint Pietersplein, Barmhartigheid 6. - Barmhartigheid en gerechtigheid (3 feb 2016), 1 Daarom zullen zij die, naar het voorbeeld van Sint-Jozef, een werk van lichamelijk of geestelijk werk van barmhartigheid zullen vervullen, eveneens in staat zijn om de gave van de volle aflaat te verwerven.

c.

Het belangrijkste kenmerk van de roeping van Sint-Jozef was die van hoeder van de Heilige Familie van Nazareth, echtgenote van de Heilige Maagd Maria en wettelijke vader van Jezus. Om ervoor te zorgen dat alle christelijke gezinnen geïnspireerd kunnen worden om dezelfde sfeer van intieme gemeenschap, liefde en gebed te creëren die werd beleefd door de Heilige Familie, wordt de volle aflaat verleend voor het bidden van de heilige rozenkrans in gezinnen en onder verloofden.

d.

De dienaar Gods Pius XII stelde op 1 mei 1955 het Feest van Sint-Jozef de Arbeider in, “met de bedoeling dat de waardigheid van het werk door iedereen erkend wordt en dat het het sociale leven en de wetten inspireert, gebaseerd op een eerlijke verdeling van de rechten en plichten." Paus Pius XII, Toespraak, Tot de Internationale bijeenkomst van de Katholieke arbeiders en arbeidsters (ACLI) te Rome
Instelling van de feestdag van Sint Jozef, arbeider op 1 mei, Poco Piu (1 mei 1955)
Daarom kan de volle aflaat worden verkregen door degenen die hun leven dagelijks zullen toevertrouwen aan de bescherming van Sint-Jozef, en alle gelovigen die de voorspraak van de Arbeider van Nazareth zullen aanroepen, zodat degenen die op zoek zijn naar werk dit mogen vinden en de het werk van alle mensen waardiger kan zijn.

e.

De vlucht van de Heilige Familie naar Egypte “laat ons zien dat God daar is waar de mens in gevaar is, waar de mens lijdt, waar hij wegrent, waar hij afwijzing en verlatenheid ervaart." Paus Franciscus, Angelus/Regina Caeli, Feest van de Heilige Familie van Nazareth - Sint- Pietersplein, Vluchtelingen en ouderen zijn de uitgeslotenen van onze maatschappij (29 dec 2013), 1 De volle aflaat wordt verleend aan de gelovigen die de litanieën aan Sint-Jozef (voor de Latijnse traditie) of de Akathistos hymne aan Sint-Jozef bidden, in hun geheel of op zijn minst een deel ervan (voor de Byzantijnse traditie), of een ander gebed tot Sint-Jozef, eigen aan andere liturgische tradities, ten gunste van de Kerk die ad intra en ad extra wordt vervolgd en voor de verlichting van alle christenen die onder enige vorm van vervolging lijden.

De heilige Teresa van Avila herkende in Sint-Jozef de beschermer voor alle omstandigheden van het leven: “Aan andere heiligen lijkt de Heer de genade te hebben gegeven om ons te helpen bij sommige van onze behoeften. Maar mijn ervaring is dat de heilige Jozef ons in al deze dingen helpt.” H. Teresia van Avila, Boek van mijn leven, Libro de la Vida. VI In meer recentere tijden heeft de heilige Johannes Paulus II benadrukt dat het voorbeeld van Sint-Jozef “nieuwe actualiteit krijgen voor de Kerk in onze tijd, in verband met het nieuwe christelijke millennium.” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Exhortatie, Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk, Redemptoris Custos (15 aug 1989), 2

Om de universaliteit van het beschermheerschap van Sint-Jozef over de Kerk opnieuw te bevestigen, verleent de Apostolische Penitentiarie, naast de bovengenoemde gelegenheden, de volle aflaat aan de christengelovigen die een wettig goedgekeurd gebed of een daad van vroomheid ter ere van Sint-Jozef zullen opzeggen, bijvoorbeeld: “U, o gezegende Jozef” (Ad te, beate Ioseph), in het bijzonder bij de gelegenheden van 19 maart en 1 mei, op het feest van de heilige familie van Jezus, Maria en Jozef, op de zondag van Sint-Jozef (volgens de Byzantijnse traditie), op negentiende van elke maand en op elke woensdag, de dag gewijd aan nagedachtenis van de heilige Jozef, volgens de Latijnse traditie.

In de huidige context van de noodsituatie op het gebied van gezondheid strekt het geschenk van de volle aflaat zich vooral uit tot ouderen, zieken, lijdenden en allen die om legitieme redenen het huis niet kunnen verlaten, indien,  met een ziel losgemaakt van enige zonde en met de intentie om zo snel mogelijk te voldoen aan de drie gebruikelijke voorwaarden, in hun eigen huis of waar de belemmering hen ook verhindert, vrome gebeden uitstorten ter ere van Sint-Jozef, Troost van de zieken en Patroon van een gelukkige dood, en met vertrouwen aan de barmhartige God hun lijden en de ontberingen van hun leven opofferen.

Teneinde het bereiken van goddelijke genade door de sleutelmacht pastoraal te vergemakkelijken, verzoekt deze Penitentiarie met aandrang dat alle priesters, die de juiste faculteiten bezitten, zich met een gewillige en vrijgevige ziel mogen aanbieden voor de viering van het Sacrament van de Biecht en dat zij dikwijls de heilige Communie brengen naar de zieken.

Dit Decreet is geldig voor het gehele Jaar van Sint-Jozef niettegenstaande elke andersluidende bepaling.

Gegeven te Rome, vanuit de zetel van de Apostolische Penitentiarie, op 8 december 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Groot-Penitentiarius

Krzysztof Nykiel
Regent

Document

Naam: COMMEMORANTUR HODIE
Decreet bij gelegenheid van het Jozefjaar, uitgeroepen n.a.v. de 150e verjaardag van de verheffing van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk
Soort: Apostolische Penitentiarie
Auteur: Mauro Kard. Piacenza
Datum: 8 december 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 11 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test