• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AB INITIO
Waarmee de canones 435 §1 en 506 §1 van het Wetboek voor de Oosterse Kerken worden gewijzigd

Vanaf het begin van de Kerk voelden sommige gelovigen zich geroepen om hun leven op een bijzondere manier in dienst van God en hun broeders en zusters te stellen en voor de gemeenschap te getuigen van hun onthechting van de wereld door wat later de professie van de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid zou worden.

Individuele ervaringen werden gevolgd, eerst in het Oosten en daarna in het Westen, door die van het gemeenschappelijke broederlijke leven, gekenmerkt door de voorschriften van een Regel en onderwerping aan de Overste.

"Zo zijn," zegt het Tweede Vaticaans Concilie, "als een boom, die door god geplant is en zich op de akker des Heren wonderbaar en wijd heeft vertakt, allerlei vormen gegroeid van een leven in eenzaamheid of in communiteit, en allerlei gemeenschappen, die steeds krachtiger bijdragen tot de vooruitgang van haar leden en tot het welzijn van heel het mystieke lichaam." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 43

De Kerk verwelkomt de verschillende vormen van gewijd leven als een manifestatie van de rijkdom van de gaven van de Heilige Geest; het kerkelijk gezag, in het bijzonder de herders van de particuliere Kerken, interpreteert de raadgevingen, regelt hun praktijk en vormt, uitgaande van die raadgevingen, stabiele levensvormen, waarbij "het ontstaan van instituten, die nutteloos zijn of geen voldoende levensvatbaarheid bezitten" wordt vermeden. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 19

Het is de verantwoordelijkheid van de Apostolische Stoel om zowel de herders te begeleiden in het proces van onderscheiding dat leidt tot de kerkelijke erkenning van een nieuw instituut of een nieuwe vereniging van eparchiaal recht, als om het eindoordeel te vellen over de authenticiteit van het inspirerende van het doel te testen.

Na te hebben voorzien in de wijzigingen van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, beveel ik in dit perspectief ook de wijziging van de canones Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
van de Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
aan, die respectievelijk worden vervangen door de volgende teksten:

Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
- Episcopi eparchialis est erigere monasterium sui iuris praevia licentia scripto data intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis patriarchae aut in ceteris casibus Sedis Apostolicae.

Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
- Episcopus eparchialis erigere potest tantum congregationes; sed eas ne erigat nisi praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha.

 

Wat wij ook met dit Apostolisch Schrijven in de vorm van een Motu Proprio hebben bepaald, is naar onze aanwijzing zeker en geldig, ook wanneer er iets tegengesteld aan is en zelfs wanneer dit een bijzondere vermelding waard zou zijn, en bepalen dat dit wordt gepromulgeerd door middel van een publicatie in L'Osservatore Romano, en dat het op 8 december 2020 in werking treedt. en vervolgens gepubliceerd wordt in het officiële commentaar van de Acta Apostolicae Sedis.

 

Gegeven door de Lateranen, op 21 november van het jaar 2020, Gedachtenis van de Presentatie van de Heilige Maagd Maria, de achtste van mijn pontificaat.

Franciscus

Document

Naam: AB INITIO
Waarmee de canones 435 §1 en 506 §1 van het Wetboek voor de Oosterse Kerken worden gewijzigd
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 december 2020
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit het Italiaans: Redactie
Bewerkt: 12 februari 2021

Referenties naar dit document

 • Wetboek
  Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
  Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
  (2)
 
Geen dossiers gevonden!
 • 1 jan 2020:

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test