• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CAPUT 3. DE HAERETICIS (WALDENSIBUS)
Hfd 3. Over de ketters (de Waldenzen)

De noodzakelijkheid van de canonieke zending (missio canonica)

Omdat echter

“sommigen onder het voorwendsel van vroomheid, maar de kracht daarvan verloochenend (zoals de Apostel zegt) Vgl. 2 Tim. 3, 5 voor zichzelf de autoriteit opeisen, om te prediken, ofschoon dezelfde Apostel zegt: ”en hoe kunnen zij verkondigen, als zij niet zijn gezonden” (Rom. 10, 15). Daarom moeten allen die, terwijl ze onder het verbod staan of niet zijn gezonden, zonder de machtiging van de apostolische Stoel of de katholieke plaatselijke bisschop verkregen, zich hebben gewaagd openlijk of privaat het ambt van de verkondiging aan te matigen," Synode van Verona, Veroordeling van de dwalingen van leken-sekten over de volmacht van de hierarchie (), 2

door de band van de excommunicatie gebonden worden. En als zij niet ten spoedigste tot verstand komen, moeten zij met een andere daartoe geëigende straf worden bestraft.

Document

Naam: CAPUT 3. DE HAERETICIS (WALDENSIBUS)
Hfd 3. Over de ketters (de Waldenzen)
Soort: 4e Concilie van Lateranen
Datum: 11 november 1215
Copyrights: © 2006/2014, Stg. InterKerk
Bewerking werkvert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 8 september 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test