• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Men dient in ieder geval goed te begrijpen dat een christen het nooit eens kan zijn met een wet die in zichzelf immoreel is. Dat is het geval met de wet die in beginsel de geoorloofdheid van abortus erkent. De christen kan noch deelnemen aan een opiniecampagne ten gunste van zulk een wet, noch zijn bijval eraan geven. Hij zal verder niet kunnen meewerken aan de toepassing ervan. Het is bijvoorbeeld ontoelaatbaar dat artsen of verpleegkundigen zich voor de verplichting geplaatst zien van nabij hulp te verlenen bij abortus en moeten kiezen tussen de christelijke wet en hun beroepssituatie.

Document

Naam: DE ABORTU PROCURATO - DECLARATIO
Verklaring over Abortus provocatus
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 18 november 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken 30e jrg nr 3
Vert.: Analecta
Bewerkt: 13 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test