• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat wij u op de laatste plaats wensen mede te delen, is u reeds bekend, want het betreft ons voornemen om gevolg te geven aan de uitnodiging, die tot ons is gericht, om een bezoek te brengen aan de Verenigde Naties in haar zetel te New York bij gelegenheid van de twintigste verjaardag van de stichting van deze wereldorganisatie. Met Gods wil zullen wij deze reis in zeer korte tijd tijdens de zitting van dit Concilie volbrengen, om aan de vertegenwoordigers van de verschillende naties onze hoogachting te betuigen en onze vredesboodschap te brengen. Wij hebben het volle vertrouwen, dat onze vredesboodschap uw aller instemming zal genieten. Wij hebben immers geen andere bedoeling dan onze stem te laten horen als de weerklank van uw aller stem: deze is de stem van uw apostolische zending, die Christus u, evenals ons, heeft toevertrouwd: zij verkondigt en smeekt altijd om eensgezindheid, rechtvaardigheid, broederliefde en vrede onder de mensen van goede wil, die door God bemind worden.

Document

Naam: IN HOC LAETEMUR
Bij de opening van de 4e Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 september 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief jrg. 20, nr. 44-45, p. 1113-1122
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test