• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BENEDICTUS DEUS
Bevestigungsbul van het Concilie van Trente

De afhankelijkheid van een oecumenisch Concilie van de Paus.

Eindelijk hebben wij bereikt dat door onze inspanningen bij nacht en bij dag, wat wij "van de Vader van alle licht" (Jak. 1, 17) vastberaden hebben afgesmeekt.

Nadat namelijk - door ons schrijven samengeroepen en ook onder aansporing van eigen vroomheid - een groot en een oecumenisch Concilie waardig aantal van bisschoppen en andere prelaten van overal vandaan uit christelijke naties in deze stad bijeen gekomen zijn ... hebben wij – zozeer gewogen de vrijheid van het Concilie - dat wij door brieven aan onze legaten Paus Pius IV, Brief aan de Legaten, 16 juni 1563 en 14 aug. 1563 het Concilie zelf de vrije beslissing hebben gegeven, ook over dingen die aan de Apostolische Stoel zijn voorbehouden, verlof te geven, en zo werd wat aangaande de sacramenten en ander zaken, die noodzakelijk leken, nog overbleef om te handelen, te definiëren en te bepalen, om ketterijen te vernietigen en misbruiken op te ruimen en de zeden te verbeteren door de hoogheilige Synode in hoogste vrijheid en zorgvuldigheid behandeld en zorgvuldig en rijp treffend gedefinieerd, uitgelegd en vastgelegd.

Omdat echter de heilige Synode zelf - door eerbied tegenover de Heilige Stoel - alsook door in de voetsporen te treden van oudere Concilies, via een in een openbare zitting uitgevaardigd decreet Concilie van Trente, 25e Zitting - Decreet over aflaten, Sessio XXV - Decretum de indulgentiis (4 dec 1563), 1. 25e Zitting, 4 dec. 1563, ons heeft gevraagd om de bevestiging van al haar decreten, die door ons en in de tijd door onze voorgangers uitgevaardigd werden, zo hebben wij ....

Nadat wij ... - kennis genomen van het verzoek van de Synode zelf - daarover met onze aangestelde eerbiedwaardige broeders, de kardinalen van de Roomse Kerk, in rijpe overweging en op de eerste plaats onder aanroeping van de hulp van de Heilige Geest ...

En nadat wij hebben erkent dat al deze decreten katholiek en voor het christelijk volk heilzaam en nuttig zijn ...

Dit tot lof van de almachtige God, op aanraden van en met toestemming van onze broeders in ons geheim consistorie, alles tezamen en ieder afzonderlijk door de kracht van de apostolische autoriteit hebben wij vandaag besloten en bepaald, dat zij door alle christengelovigen moeten worden aangenomen en onderhouden.

Om verdere verdraaiingen en verwarring te vermijden, die kunnen ontstaan, als het ieder afzonderlijk geoorloofd zou zijn, zoals het hem goeddunkt, om zijn eigen commentaar en uitleg te geven over de conciliedecreten, gebieden wij, krachtens de apostolische autoriteit, aan allen... Niemand moet zonder onze toestemming durven wagen wat voor commentaren, verklaringen, opmerkingen, ophelderingen of zelfs wat voor soort van uitleg over de decreten van dit Concilie op wat voor een wijze ook uit te geven of in wat voor naam dan ook – zelfs onder het voorwendsel van een grotere autoriteit of bekrachtiging van de decreten- hen (deze decreten) onder een andere inkleuring vast te leggen.

Als iemand meent dat hem iets onduidelijks gezegd is, of is vastgelegd en daarom om nadere uitleg of beslissing vraagt, dan moet hij gaan naar de plek, welke God heeft uitgekozen; namelijk de Apostolisch Stoel, de lerares van alle gelovigen, welke autoriteit ook het Concilie zelf zo eerbiedwaardig heeft erkent. 7e Zitting, Decreet over de hervormingen, Voorwoord Concilie van Trente, 25e Zitting - Decreet over een algemene hervorming, Sessio XXV - Decretum Reform (3 dec 1563), 21. Hoofdstuk 21 Wij behouden ons namelijk voor de verklaringen en beslissingen van moeilijkheden en controverses, welke op grond van deze decreten tevoorschijn zouden kunnen treden, zoals ook immers de heilige Synode heeft besloten.

Zie ook:

Dossier Concilie van Trente

Document

Naam: BENEDICTUS DEUS
Bevestigungsbul van het Concilie van Trente
Soort: Concilie van Trente
Auteur: Paus Pius IV
Datum: 26 januari 1564
Copyrights: © 2006, Stg. InterKerk, Wassenaar, (werkvertaling vanuit het Latijn)
Bewerkt: 4 december 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test