• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook houdt dezelfde heilige Roomse Kerk vast en onderwijst dat er zeven kerkelijke Sacramenten zijn, namelijk één het Doopsel, waarover hierboven is gesproken; een ander is het Sacrament van het Vormsel, dat de bisschoppen door handoplegging toedienen, door de wedergeborenen te zalven; een ander is de Boetedoening, een ander de Eucharistie, een ander het Sacrament van de Wijding, een ander is het Huwelijk, een ander de laatste Zalving, die volgens de leer van de zalige Jacobus aan de zieken wordt toegediend.

Het Sacrament van de Eucharistie voltrekt dezelfde Roomse Kerk uit ongedesemd brood, terwijl zij vasthoudt en onderwijst, dat in het Sacrament zelf het brood werkelijk veranderd wordt in het Lichaam en de wijn in het Bloed van onze Heer Jezus Christus.

Over het Huwelijk houdt zij echter vast, dat het noch één man is toegestaan tegelijk meerdere vrouwen te hebben, noch één vrouw is toegestaan meerdere mannen te hebben. Maar nadat een legitiem huwelijk is ontbonden door de dood van een van de echtelieden, zegt zij dat vervolgens na elkaar een tweede en derde huwelijk is toegestaan, als er niet een of ander canoniek beletsel om enige reden in de weg staat.

Document

Naam: SESSIO IV - PROFESSIO FIDEI MICHAELIS PALAEOLOGI
4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos
Soort: 2e Concilie van Lyon
Datum: 6 juli 1274
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test