• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We zullen blijven zeggen dat het verlangen en de zoektocht naar het welzijn van anderen en van de hele menselijke familie ook inhoudt dat we individuen en samenlevingen moeten helpen om te groeien in de morele waarden die de integrale ontwikkeling van de mens bevorderen. In het Nieuwe Testament wordt een vrucht van de Heilige Geest Vgl. Gal. 5, 22 , aangeduid met het Griekse woord agatosyne. Het verwijst naar de gehechtheid aan het goede, het streven naar het goede. Beter nog, het suggereert een streven naar uitmuntendheid en naar wat het beste is voor anderen: hun ontwikkeling, hun groeien naar een gezond leven, het cultiveren van waarden en niet alleen van het materiële welzijn. Er is een soortgelijke uitdrukking in het Latijn: benevolentia. Dit is het goede willen voor de anderen. Het is een sterk verlangen naar het goede, een voorkeur voor alles wat goed en uitstekend is, wat ons aanzet om het leven van anderen te verrijken met wat mooi, subliem en constructief is.

In dit verband moet ik nogmaals diep bedroefd onderlijnen dat

"wij al te lang verkeerd hebben in een moreel verval door de draak te steken met ethiek, goedheid, geloof en eerlijkheid. Het ogenblik is gekomen om te erkennen dat deze vrolijke oppervlakkigheid ons tot weinig gediend heeft. Deze verwoesting van ieder fundament van het maatschappelijke leven maakt dat wij tegenover elkaar komen te staan om de eigen belangen te vrijwaren." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 229 

Laten we terugkeren naar het bevorderen van het goede, voor onszelf en voor de hele menselijke familie. Op die manier zullen we samen op weg gaan naar een echte en integrale ontwikkeling. Elke samenleving moet zorgen voor het overdragen van waarden, want als dat niet gebeurt, worden egoïsme, geweld en corruptie in hun verschillende vormen, maar net zo goed onverschilligheid overgeleverd en wordt een leven uiteindelijk afgesloten voor elke vorm van transcendentie en ingegraven in individuele belangen.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 26 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test