• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Liefde oriënteert ons ook op de universele gemeenschap. Niemand kan groeien en zich ten volle ontplooien door zich te isoleren. Juist omdat ze liefde is, roept ze ons op om ons almaar meer open te stellen voor anderen en ze te verwelkomen, als een schakel in een nooit eindigend avontuur dat iedere periferie stap voor stap opneemt in een almaar grotere realiteit van wederzijdse verbondenheid. Jezus zei tot ons: "gij zijt allen broeders". (Mt. 23, 8).

Deze noodzaak om de eigen grenzen te overschrijden, geldt ook voor de verschillende regio’s en landen. In feite

"maakt het almaar groter wordende aantal wederzijdse contacten en uitwisselingen die onze planeet omhult, het inzicht tastbaarder dat alle landen op aarde een gemeenschappelijke bestemming delen. [...] In de dynamiek van de geschiedenis en in de verscheidenheid aan etnische groepen, samenlevingen en culturen, zien we dat de roeping om als broeders en zusters een gemeenschap te vormen, waarin we elkaar aanvaarden en voor elkaar zorgen, al in de kiem aanwezig is." Paus Franciscus, Boodschap, 47e Wereldvredesdag (2014), Broederschap: grondslag en weg naar vrede (8 dec 2013), 1

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 26 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test