• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er is een weg naar vrede tussen godsdiensten mogelijk. Het uitgangspunt moet de blik van God zijn.

"Want God kijkt niet met zijn ogen, God kijkt met zijn hart. En Gods liefde is dezelfde voor ieder mens, ongeacht zijn godsdienst. Zelfs als hij een atheïst is, is het dezelfde liefde. Op de laatste dag, als er genoeg licht op aarde is om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, zullen er veel verrassingen zijn!" Uit de film Papa Francesco – Een man van zijn woord. Hoop is een universele boodschap, van Wim Wenders (2018)

Ook

"gelovigen hebben nood aan gelegenheden om met elkaar te discussiëren en samen te werken in dienst van het algemeen welzijn en de bevordering van de armsten. Dat heeft niets te maken met het afzwakken of verbergen van de overtuigingen waar we achter staan, als we mensen ontmoeten die anders denken dan wijzelf. [...] Want hoe dieper, degelijker en rijker een identiteit is, hoe meer die identiteit anderen met haar specifieke bijdrage zal verrijken." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 106

Als gelovigen worden we uitgedaagd om terug te keren naar onze bronnen, om ons te concentreren op wat essentieel is: God aanbidden en de naaste liefhebben, opdat sommige aspecten van onze leer, uit hun verband gerukt, uiteindelijk niet leiden tot het voeden van vormen van minachting, haat, xenofobie en tot het negeren van de ander. De waarheid is dat geweld geen basis vindt in onze fundamentele religieuze overtuigingen, maar alleen in hun verdraaiing.

Oprechte en nederige aanbidding van God

"leidt niet tot discriminatie, haat en geweld, maar tot respect voor de heiligheid van het leven, tot respect voor de waardigheid en vrijheid van anderen en tot de liefdevolle inzet voor het welzijn van allen." Paus Franciscus, Homilie, Galle Face Green - Colombo (Sri Lanka), Tijdens de Eucharistie (14 jan 2015)

Inderdaad, "de mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde" (1 Joh. 4, 8). Daarom is

"terrorisme zo afschuwelijk, het bedreigt de veiligheid van mensen, of ze nu in het Oosten of Westen, het Noorden of Zuiden wonen en het zaait paniek, terreur en pessimisme. Maar dat is niet te wijten aan de godsdienst, zelfs als terroristen godsdienst op die manier proberen te misbruiken. Het is eerder een gevolg van een opeenstapeling van verkeerde interpretaties van religieuze teksten en van politiek beleid dat gelinkt is aan honger, armoede, onrecht, onderdrukking en arrogantie. Daarom is het noodzakelijk om terroristische bewegingen niet langer te financieren, ze niet langer wapens en strategieën aan te reiken, en ook af te zien van pogingen om hun bestaan te rechtvaardigen of media-aandacht te geven. Want ze kunnen beschouwd worden als internationale misdaden die de veiligheid en de wereldvrede bedreigen. Dit terrorisme moet in al zijn vormen en uitingen veroordeeld worden." Paus Franciscus, Toespraak, Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten, Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven (4 feb 2019), 20

Religieuze overtuigingen over de heilige betekenis van het menselijke leven stellen ons in staat

"de fundamentele waarden van onze gemeenschappelijke menselijke natuur te erkennen. Waarden in de naam waarvan we kunnen en moeten samenwerken, bouwen en dialogeren, vergeven en groeien; zo kunnen verschillende stemmen zich verenigen in een subliem majestueus en harmonieus lied in plaats van tot een fanatiek hatelijk gejammer." Paus Franciscus, Toespraak, Sarajevo (Bosnië-Herzegovina), Tot de vertegenwoordigers van de regering en het openbare leven (6 juni 2015)

Fundamentalistisch geweld wordt soms uitgelokt in bepaalde groepen van een of andere godsdienst door de onbezonnenheid van hun leiders. Toch

"is het vredesgebod diepgeworteld in de religieuze tradities die wij vertegenwoordigen […] Religieuze leiders worden geroepen om echte ‘gesprekspartners’ te zijn, om samen de vrede te bewerken, niet als tussenpersonen, maar als authentieke bemiddelaars. Tussenpersonen hebben de neiging om alle betrokken partijen gunstig te stemmen om uiteindelijk zelf erbij te winnen. De bemiddelaar daarentegen is iemand die niets voor zichzelf houdt, maar zich onbaatzuchtig en met vurige hartstocht geeft tot het einde, in het besef dat zijn enige winst vrede is. Ieder van ons is geroepen om een vredestichter te zijn, die verenigt in plaats van verdeelt, die de haat uitroeit in plaats van die in stand te houden, die de weg van de dialoog gaat in plaats nieuwe muren te bouwen." Paus Franciscus, Toespraak, Sala Clementina, Tijdens de Internationale vredesontmoeting georganiseerd door de Sint-Egidiusgemeenschap (30 sept 2013)

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 26 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test