• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De verschillende godsdiensten bieden een waardevolle bijdrage aan de uitbouw van broederlijkheid en het verdedigen van gerechtigheid in de samenleving door hun waardering voor ieder mens, die geschapen en geroepen is om kind van God te zijn. Dialoog tussen mensen van verschillende godsdiensten gebeurt niet alleen op basis van diplomatie, hartelijkheid of verdraagzaamheid. Om het met de woorden van de bisschoppen van India te formuleren:

"Het doel van dialoog is om vriendschap, vrede en harmonie tot stand te brengen en om morele en spirituele ervaringen in een geest van waarheid en liefde te delen." India, Response of the Church in India to the present day challenges (9 mrt 2016)

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 26 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test