• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tientallen jaren lang leek het erop alsof de wereld lessen had geleerd van de vele oorlogen en rampen, en langzaam in de richting van verschillende vormen van integratie aan het evolueren was. Er was bijvoorbeeld de droom van een verenigd Europa, in staat om zijn gezamenlijke wortels te erkennen en te genieten van zijn rijke diversiteit. We denken aan

"de vastberaden overtuiging van de stichters van de Europese Unie, die zich een toekomst voorstelden gebaseerd op het vermogen om samen te werken in het overbruggen van verschillen en in het koesteren van vrede en verbondenheid tussen alle volkeren van dit continent". Paus Franciscus, Toespraak, Tot het Europees Parlement - Straatsburg, Waardigheid van de mens en het belang van samenwerking in Europa (25 nov 2014), 3

Er was ook het groeiende verlangen naar integratie in Latijns-Amerika en er zijn verschillende stappen in die richting gezet. Sommige landen en regio’s hebben pogingen tot verzoening en toenadering ondernomen die vrucht gedragen hebben en andere leken erg beloftevol.

Onze eigen tijd daarentegen lijkt tekenen van een zekere achteruitgang te tonen. Oude conflicten, waarvan we dachten dat ze al lang waren begraven, steken opnieuw de kop op, terwijl vormen van kortzichtig, extremistisch, rancuneus en agressief nationalisme in opmars zijn. In sommige landen ontstaat er gaandeweg een concept van populaire en nationale eenheid, beïnvloed door verschillende ideologieën, nieuwe vormen van egoïsme en een verlies van sociale zin, onder het mom van de verdediging van nationale belangen. Het herinnert ons eens te meer eraan dat

"elke nieuwe generatie zich de strijd en de verworvenheden van vorige generaties eigen moet maken en tegelijk hoger moet mikken. Dit is de weg. Goedheid, samen met liefde, gerechtigheid en solidariteit zijn nooit voor eens en altijd verworven; ze moeten elke dag opnieuw gerealiseerd worden. Het is niet mogelijk zich tevreden te stellen met wat in het verleden werd bereikt en zelfgenoegzaam ervan te genieten, alsof we op de een of andere manier het feit zouden kunnen ontkennen dat veel van onze broeders en zusters nog altijd gebukt gaan onder situaties die om onze aandacht schreeuwen". Paus Franciscus, Toespraak, Palacio de la Moneda (Santiago de Chile), Ontmoeting met vertegenwoordigers van de regering en het openbare leven, alsmede met het Corps Diplomatique (16 jan 2018)

‘Zich openstellen voor de wereld’ is een uitdrukking die de economische en financiële sector zich heeft toegeëigend en die vandaag exclusief wordt gebruikt als openheid voor buitenlandse belangen of voor de vrijheid van economische machten om zonder obstakels of complicaties in alle landen te kunnen investeren. Lokale conflicten en een gebrek aan respect voor het algemeen welzijn worden door de globale economie uitgebuit om één enkel cultureel model op te dringen. Die cultuur verenigt dan wel de wereld, maar verdeelt tegelijk mensen en landen, want

"in de mate de samenleving meer en meer geglobaliseerd wordt, maakt ze van ons wel buren, maar geen broeders". Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 19

We worden eenzamer dan ooit in een meer en meer gemassificeerde wereld, die de voorkeur geeft aan individuele belangen en de gemeenschapsdimensie van het leven verzwakt. Er zijn inderdaad markten waar individuele mensen louter consumenten of omstanders worden. De vooruitgang van dit soort globalisering versterkt in de regel de identiteit van de sterksten, die zichzelf kunnen verdedigen, maar neigt ertoe de identiteit van de zwakkere en armere regio’s te verzwakken door ze kwetsbaarder en afhankelijker te maken. Het politieke leven wordt zo almaar fragieler tegenover de transnationale economische machten die het “divide et impera” ("verdeel en heers") toepassen.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 26 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test