• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Moed en generositeit zijn nodig om in vrijheid gemeenschappelijke doelen vast te leggen en de wereldwijde naleving van bepaalde fundamentele normen te waarborgen. Opdat dit werkelijk van nut zou zijn, is het essentieel dat

"de noodzaak om zich te houden aan gesloten verdragen (‘pacta sunt servanda’)" Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 437

gehandhaafd wordt,

"om de verleiding te weerstaan om zich te beroepen op de wet van de sterkste in plaats van op de kracht van de wet." H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Een blijvende opdracht: opvoeden tot vrede - Wereldvredesdag 2004 (8 dec 2003), 5 

Dit vereist een versterking van

"normatieve instrumenten voor de vreedzame oplossing van geschillen [die] zo geherformuleerd worden dat hun draagwijdte en verplichtende karakter wordt uitgebreid en versterkt." Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 439

Onder deze normatieve instrumenten moeten multilaterale overeenkomsten tussen staten de voorkeur krijgen, omdat zij beter dan bilaterale overeenkomsten de bevordering van een werkelijk universeel gemeenschappelijk goed en de bescherming van de zwakste staten garanderen.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 26 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test