• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Natuurlijke gezinsplanning
Een speciaal en belangrijk oordeel van uw dienst aan de gezinnen heeft te maken met de natuurlijke gezinsplanning. Het aantal echtparen dat met succes de natuurlijke methoden gebruikt, groeit aanhoudend. Maar is nog meer toeleg en inzet nodig. Zoals in H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
gezegd is, "moet de kerkelijke gemeenschap in deze tijd de taak op zich nemen een vaste overtuiging te wekken en concrete hulp te bieden aan degenen die hun ouderschap op werkelijke verantwoorde wijzen willen verwezenlijke. Dit houdt een bredere, meer beslissende en meer systematische aanpak in om de natuurlijke methode van geboorteregeling bekend te maken, te doen waarderen en toepassen” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 35.

Die echtparen die voor de natuurlijke methoden kiezen, merken het diepe verschil - zowel met betrekking tot het mensbeeld als op zedelijk gebied – dat er tussen voorbehoedmiddelen en natuurlijke gezinsplanning bestaat. Niettemin kunnen zij mogelijkheden tegenkomen. Zij gaan inderdaad dikwijls door een zekere bekering heen, wanner zij besluiten de natuurlijke methode te gaan gebruiken, en daarbij hebben zij deskundige instructie nodig bemoediging en pastorale begeleiding en ondersteuning. Wij moeten begrip hebben voor hun strijd en gevoel voor de moeilijkheden die ze tegenkomen. Wij moeten hen aansporen hun inspanningen edelmoedig vol te houden, met vertouwen en hoop. Als bisschoppen bezitten wij het charisma en de pastorale verantwoordelijkheid om onze mensen bewust te maken van de unieke uitwerking die de genade van het huwelijkssacrament heeft op elk aspect die van het huwelijksleven, inclusief het sexuele leven Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 33. De leer van Christus' Kerk is niet alleen een licht en een kracht voor het volk van God, maar zij verheft ook hun harten in blijdschap en hoop.

Uw bisschoppenconferentie heeft een speciaal programma op gesteld om de inspanningen in de diverse bisdommen uit te breiden en te coördineren. Wil een dergelijke inspanning echter succes hebben, dan vraagt dat een volhardende pastorale belangstelling en ondersteuning van iedere bisschop in zijn eigen diocees, en ik ben u heel dankbaar voor wat u in dit belangrijke apostolaat doet.

Document

Naam: GOEDE HERDERS KOMEN VOOR HUWELIJK EN GEZIN
Toespraak tot groep Amerikaanse Bisschoppen op "Ad limina"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 september 1983
Copyrights: © 1983, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test