• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als bisschoppen bent u, samen met uw priesters en andere medewerkers in het gezinsapostolaat, geroepen om de gehuwden te helpen bij het kennisnemen van en inzicht verwerven in argumenten die de Kerk heeft voor haar leer over de menselijke seksualiteit. Deze leer kan alleen maar worden begrepen in het licht van Gods plan met de menselijke liefde en het huwelijk in samenhang met de schepping en de verlossing. Laten wij daarom aan onze mensen dikwijls die verheffende en bij makende waarheid omtrent de menselijke liefde voorhouden en hun zeggen dat “God in het mens-zijn van man en vrouw de roeping en daarmee het vermogen en de verantwoordelijkheid heeft geleid tot liefde en gemeenschap”, en dat ”liefde daarom de fundamentele en natuurlijke roeping is van ieder menselijk wezen” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 11

Willen wij voorkomen dat de seksualiteit omlaaggehaald of ontheiligd word, dan moeten wij als leraars duidelijk maken hoe de seksualiteit de louter biologische sfeer overstijgt en het diepste wezen raakt van de menselijke persoon als zodanig. De sexuele liefde is slechts dan echt menselijk als zij een integrerend bestanddeel vormt van de liefde waarmee man en vrouw zich geheel en al aan elkaar binden tot de dood. Deze volledige zelfgave is alleen maar mogelijk binnen het huwelijk.

Het is deze leer, welke gebaseerd is op het kerkelijke verstaan van de waardigheid van de menselijk persoon en op het feit dat het geslachtelijke een gave van God is, waarmee wij zowel de gehuwden als de verloofden, ja de hele Kerk vertrouwd mee moeten maken. Deze leer moet ten grondslag liggen aan alle opvoeding in seksualiteit en kuisheid. Wij moeten er de ouders mee vertrouwd maken, die immers de eerste verantwoordelijkheid hebben inzake de opvoeding van hun kinderen, alsook de herders en de godsdienstleraren die met de ouders meewerken bij de vervulling van hun verantwoordelijkheid.

Document

Naam: GOEDE HERDERS KOMEN VOOR HUWELIJK EN GEZIN
Toespraak tot groep Amerikaanse Bisschoppen op "Ad limina"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 september 1983
Copyrights: © 1983, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test