• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders in onze heer Jezus Christus,

Het is voor mij echt een vreugde u bij deze collegiale bijeenkomst te verwelkomen, waarin samen komen in de naam van Christus, die de “Opperherder”, (1 Petr. 5, 4) is van de Kerk en de Heer en Redder van ons allemaal. En omdat de aanleiding van onze samenkomst uw ad limina- bezoek is, zou ik met u willen nadenken over een van de belangrijkste gebieden van onze gezamenlijke herderlijke verantwoordelijkheid: christelijk huwelijk en gezinsleven.

In de pastorale constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
stelden de bisschoppen van het Tweede Vaticaans concilie dat “het welzijn van de persoon en van de menselijke en christelijke gemeenschap nauw samen hangt met de gezondheid van die gemeenschap die gevormd word door huwelijk en gezin” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 47. Wij hebben allemaal weet van bepaalde hedendaagse ontwikkelingen die de stabiliteit, om niet te zeggen het bestaan zelf van het gezin bedreigen: de nadruk komt meer te liggen op het welbevinden van het individu dan op het welzijn van het gezin als basis – gemeenschap van de samenleving, een toename van de echtscheidingen, permissieve houdingen op seksueel gebied en de suggestie dat andere relatie - vormen huwelijk en gezin kunnen vervangen. Ten overstaan van deze houdingen hebben wij de belangrijkste zending om de Blijde Boodschappen van Christus te verkondigen aangaande christelijke huwelijksliefde, de identiteit en waarde van het gezin en zijn belangrijke taak in de Kerk en in de wereld. Vandaar dat ik in H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
schreef dat de bisschoppen een bijzondere zorg moet hebben voor het gezin door daarnaast “persoonlijke aandacht, zorg, tijd, personeel en geldmiddelen te besteden, maar vooral door persoonlijke steun aan de gezinnen en aan allen die hem in de verschillende diocesane structuren bijstaan in de herderlijke zorg voor het gezin” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 73 .

Document

Naam: GOEDE HERDERS KOMEN VOOR HUWELIJK EN GEZIN
Toespraak tot groep Amerikaanse Bisschoppen op "Ad limina"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 september 1983
Copyrights: © 1983, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test