• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Doordrongen van het licht en de warmte welke uit deze waarheden voortkomen, betreden wij de drempel van de stal van Betlehem. Hij die in "armoede" wordt geboren, vraagt ons ons met hoofd en hart naar de verschillende vormen van armoede te keren, welke de hedendaagse mens neerdrukken: Hij vraagt ons ze tegemoet te treden.

'Jezus Christus ... is om onzentwil arm geworden, opdat wij rijk zouden worden door zijn armoede.' Vgl. 2 Kor. 8, 9

Alleen door in ons leven en in dat van onze gemeenschappen plaats te maken voor Christus, zullen wij het probleem van de velerlei vormen van armoede waaraan wij lijden, kunnen oplossen: wij zullen werkelijk 'rijk' kunnen worden, dat wil zeggen volledig mensen.

Het echte probleem blijft dus dit: aan Christus een burgerrecht toekennen in de verschillende 'werelden', waaruit de hedendaagse wereld is samengesteld. Hij, en Hij alleen, bezit het geheim om elk van onze 'vormen van armoede' aan te vullen en in onze harten de vreugde van de ware rijkdom te wekken, welke tenslotte de rijkdom van de liefde is.

Moge Hij uw harten, vereerde broeders, en die van uw medewerkers, met deze vreugde overstelpen. Moge het kerstfeest aan u en aan hen, aan de kinderen van de Kerk en aan alle mannen en vrouwen van de aarde een voorsmaak geven van de onuitsprekelijke vrede van die nieuwe wereld, waaraan de geboorte in de tijd van de Zoon van God op een gelukkige en onherroepelijke wijze een begin heeft gegeven. Moge de heilige maagd, die het mensgeworden Woord in haar schoot bergt, ons voorbereiden om Hem met een levend geloof en erkentelijke liefde te ontvangen.

Aan allen, zalig kerstfeest.

Document

Naam: "DOMINUS PROPE EST" - "DE HEER IS NABIJ" (FIL. 4, 5)
Tot de kardinalen en de leden van de Romeinse curie bij de uitwisselingen van de Kerstgroeten 1984
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 december 1984
Copyrights: © 1985, Archief van de Kerken
Bewerkt: 23 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test