• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE VOORZITTERS VAN DE BISSCHOPPENCONFERENTIES OVER DE AANROEPINGEN "MATER MISERICORDIAE", "MATER SPEI" EN "SOLACIUM MIGRANTIUM" DIE IN DE LITANIE VAN LORETO INGEVOEGD WORDEN

Uwe eminentie,

Uwe excellentie

Als pelgrim naar het Heilige Jeruzalem van de hemel, om onafscheidelijk te genieten van de gemeenschap met Christus, haar echtgenoot en de Heiland, bewandelt de Kerk de wegen van de geschiedenis, vertrouwend op haar die het woord van de Heer geloofde. We weten uit het Evangelie dat de discipelen van Jezus in feite vanaf het begin hebben geleerd om de "gezegende onder de vrouwen" te prijzen en te rekenen op haar moederlijke voorspraak. De titels en aanroepingen die de christelijke vroomheid in de loop der eeuwen heeft voorbehouden aan de Maagd Maria, de bevoorrechte en zekere weg naar de ontmoeting met Christus, zijn talloos. Zelfs in de huidige tijd, die gekenmerkt wordt door gevoel van onzekerheid en verbijstering, wordt het devoot beroep op haar, vol genegenheid en vertrouwen, vooral gevoeld door het volk van God.

Met betrekking tot dit sentiment en het verwelkomen van de geuite verlangens, wil Paus Franciscus, bepalen dat in de formulering van de litanie van de Heilige Maagd Maria, genaamd "De Litanie van Loreto", de aanroepingen "Mater misericordiæ - Moeder van barmhartigheid", "Mater spei - Moeder van hoop" en "Solacium migrantium - Troost van de migranten" moeten worden ingevoegd.

De eerste aanroeping wordt na "Mater Ecclesiae - Moeder van de Kerk" geplaatst, de tweede na "Mater divinae gratiae - Moeder van de goddelijke genade", de derde na "Refugium peccatorum - Toevlucht van de zondaren".

Met alle goede wensen en vriendelijke groeten willen wij deze kennisgeving aan u toevertrouwen voor uw informatie en toepassing.

U groetende in de Heer

Robert Kard. Sarah
Prefect

+Arthur Roche
Aartsbisschop, Secretaris

Document

Naam: AAN DE VOORZITTERS VAN DE BISSCHOPPENCONFERENTIES OVER DE AANROEPINGEN "MATER MISERICORDIAE", "MATER SPEI" EN "SOLACIUM MIGRANTIUM" DIE IN DE LITANIE VAN LORETO INGEVOEGD WORDEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 20 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria editrice Vatica / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit het Latijn: redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test