• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE UITNODIGING VAN CHRISTUS AAN HET GEZIN NAAR DE ZONDAGSMIS TE GAAN
Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters: 

Het jaar van de Eucharistie wordt voortgezet, bijeengeroepen door de geliefde paus Johannes Paulus II om meer en meer in het bewustzijn van de gelovigen de verwondering om dit grote Sacrament op te wekken. In deze unieke eucharistische tijd, is een van de terugkerende thema's de zondag, de dag des Heren, het thema waarop het recente Italiaanse eucharistische congres in Bari zijn aandacht vestigde. Tijdens de afsluitende viering benadrukte ik ook dat de Christen de deelname aan de zondagsmis niet als een plicht of een last moet beschouwen, maar als een noodzaak en een vreugde. Samenkomen met broeders en zusters, luisteren naar het woord van God en zich voeden met Christus, geofferd voor ons, is een prachtige ervaring die zin geeft aan het leven en vrede wekt in het hart. Zonder zondag kunnen Christenen niet leven.  

Daarom moeten ouders hun kinderen helpen de waarde en het belang te ontdekken van het antwoord op de uitnodiging van Christus, die de hele christelijke gezin roept naar de zondagsmis. Op dit educatieve pad vormt een zeer belangrijke fase de Eerste Communie, een echt feest voor de parochiegemeenschap, die haar kleinste kinderen voor het eerst aan de tafel van de Heer verwelkomt.

Om het belang van deze gebeurtenis voor het gezin en voor de parochie te belichten, als God het wil, zal ik op 15 oktober een speciale Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ontmoeting van catechese en gebed met de kinderen voor hun Eerste Communie
Tijdens de Bisschoppensynode over de Eucharistie
(15 oktober 2005)
houden met kinderen in het Vaticaan, met name uit Rome en Lazio, die dit jaar hun Eerste Communie hebben ontvangen. Deze feestelijke ontmoeting zal bijna samenvallen met de afsluiting van het Jaar van de Eucharistie, tijdens de viering van de gewone vergadering van de bisschoppensynode, gericht op het eucharistisch mysterie. Het zal een geschikte en mooie omstandigheid vormen om de essentiële rol die het Sacrament van de Eucharistie speelt in de vorming en geestelijke groei van kinderen opnieuw te bevestigen.

Ik vertrouw deze ontmoeting nu toe aan de Maagd Maria, opdat zij ons leert om Jezus steeds meer lief te hebben, in constante meditatie op zijn woord en in de aanbidding van zijn eucharistische aanwezigheid; en dat zij ons helpt bereiken dat de jonge generaties de “kostbare parel” van de Eucharistie ontdekken, die het leven ware en volledige betekenis geeft.

Met deze intentie wenden we ons nu tot de heilige Maagd.

Ná het bidden van het Angelus

{Na een welkom aan bloeddonoren bij gelegenheid van hun Wereldbloeddonordag}

Christus, die ons met zijn bloed heeft verlost, staat altijd model voor uw vrijwilligerswerk.

{in het Spaans}

Ik groet de Spaanssprekende pelgrims van harte, vooral die van de school San José uit Reus en die van de parochies Nuestra Señora del Carmen uit Játiva en Valencia. Ik spoor u aan met dezelfde woorden van Jezus in het evangelie van vandaag: “Gaat en verkondigt dat het Rijk der hemelen nabij is”. God zegene u!

Document

Naam: DE UITNODIGING VAN CHRISTUS AAN HET GEZIN NAAR DE ZONDAGSMIS TE GAAN
Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 9 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test