• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE GEEST LEIDT NAAR DE ENIGE WAARHEID DIE VRIJMAAKT EN BETEKENIS GEEFT AAN ONS LEVEN
Hoogfeest van Pinksteren - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Vandaag vieren we het grote feest van Pinksteren, waarmee de Paastijd wordt afgesloten, vijftig dagen na de zondag van de Verrijzenis. Deze plechtigheid doet ons herinneren aan en herbeleven de uitstorting van de Heilige Geest over de Apostelen en de andere leerlingen, bijeen in gebed met de Maagd Maria in de bovenzaal. Vgl. Hand. 2, 1-11 Nadat Jezus is verrezen en naar de hemel opgevaren, zendt Hij zijn Kerk zijn Geest zodat elke christen kan deelnemen aan zijn eigen goddelijke leven en zijn getuige in de wereld kan worden. De Heilige Geest breekt in in de geschiedenis, overwint haar dorheid, opent ons hart voor de hoop, stimuleert en begunstigt in ons de innerlijke rijpheid in de relatie met God en onze naaste.

De Geest die "door de profeten sprak", met de gaven van wijsheid en wetenschap, blijft vrouwen en mannen inspireren die zich bezighouden met het zoeken naar de waarheid, en stelt originele wegen voor om het mysterie van God, van de mens en van de wereld te kennen en te verdiepen. In deze context ben ik verheugd aan te kondigen dat ik op 7 oktober, aan het begin van de gewone vergadering van de Bisschoppensynode, de heilige Johannes van Ávila en de heilige Hildegard van Bingen zal Paus Benedictus XVI - Homilie
Schoonheid van het Evangelie
Tijdens de opening van de 13e Bisschoppensynode Over de nieuwe evangelisatie en proclamatie tot Kerkleraar van de H. Johannes van Avila en de H. Hildegard van Bingen - Sint Pietersplein
(7 oktober 2012)
. Deze twee grote getuigen van het geloof leefden in zeer verschillende historische perioden en culturele omgevingen. Paus Benedictus XVI - Apostolische Brief
Lux sui populi
De verheffing van de H. Hildegard van Bingen tot kerklerares (7 oktober 2012)
was benedictijnse zuster midden in de Duitse Middeleeuwen, een authentieke lerares van theologie en diepe onderzoeker van de natuurwetenschappen en van de muziek. Paus Benedictus XVI - Toespraak
Aankondiging van het aanstaande verheffen tot kerkleraar van de H. Johannes van Avila, patroon van de wereldheren in Spanje
Na afloop van de H. Mis met seminaristen tijdens de Wereldjongerendagen Madrid - kathedraal van Santa Maria La Real de la Almudena
(20 augustus 2011)
, een diocesane priester in de jaren van de Spaanse Renaissance, nam deel aan de inspanningen voor culturele en religieuze vernieuwing van de Kerk en de samenleving aan het begin van de moderniteit. Maar de heiligheid van het leven en de diepte van de leer maken ze eeuwig actueel: in feite dwong de genade van de Heilige Geest hen tot die ervaring van doordringend begrip van goddelijke openbaring en van intelligente dialoog met de wereld, die de permanente horizon van het leven en handelen van de Kerk vormen.

Vooral in het licht van het project van een nieuwe evangelisatie waaraan de bovengenoemde vergadering van de Bisschoppensynode zal zijn gewijd, en aan de vooravond van het jaar van het Geloof , zijn deze twee personen van heiligen en leraren van groot belang en actueel. Ook in onze dagen laat de Geest van de verrezen Heer, door zijn leer, zijn stem weerklinken en het pad verlichten dat leidt naar de enige Waarheid die ons vrij kan maken en volledige betekenis kan geven aan ons leven.

Nu bidden we samen het Regina caeli - voor de laatste maal dit jaar -, en we roepen de voorspraak van de Maagd Maria in, zodat zij voor de Kerk kan verkrijgen sterk aangemoedigd te zijn door de Heilige Geest, om met evangelische openhartigheid van Christus te getuigen en ons steeds meer open te stellen voor de volheid van de waarheid.

Ná het bidden van het ‘Regine Caeli’

Vanmorgen werd in Vannes, Frankrijk, Moeder Saint-Louis zalig gesproken, in de wereld Louise-Élisabeth Molé, stichteres van de Liefdezusters van de heilige Lodewijk, die leefde tussen de 18e en 19e eeuw. Laten we God danken voor dit voorbeeldige getuigenis van de liefde tot God en de naaste.
Ik neem geestelijk deel aan de vreugde van de gelovigen van het bisdom Vannes, bijeengekomen voor de viering van de zaligverklaring van Louise-Élisabeth Molé, moeder Saint-Louis. Zij, stichteres van de Liefdezusters van de heilige Lodewijk, leert ons hoe we met de hulp van de Heilige Geest ons hart met goedheid kunnen openen om te naderen tot anderen in hun verschillen, in hun kwetsbaarheid en in hun armoede. Laten ook wij ons door de Geest leiden om aan de wereld de wonderen van God te verkondigen. Moge de Maagd Maria ons helpen getuigen te zijn van de Geest van waarheid en vrijheid. Zalig Pinksterfeest aan allen!

(In de Spaanse taal)

Vandaag, Pinksterdag, prijst de liturgie de Heilige Geest omdat hij zijn Kerk heeft bijeen gebracht in de belijdenis van één geloof en de kennis van God heeft ingestort. Laten we vragen dat de Geest van waarheid, die van de Vader uitgaat, ons blijft onderrichten en ons de nodige kracht geeft om getuigen te zijn voor de wereld van Christus de Verlosser, en dat in heel de wereld de drievoudig heilige wordt geprezen en aangeroepen. Gezegende zondag!

 

Document

Naam: DE GEEST LEIDT NAAR DE ENIGE WAARHEID DIE VRIJMAAKT EN BETEKENIS GEEFT AAN ONS LEVEN
Hoogfeest van Pinksteren - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 mei 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 2 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test