• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een groter aantal H. Hosties is echter nodig voor kerken waar geen Eucharistie wordt gevierd, maar wel communievieringen worden gehouden; maar ook daar kan de H. Reserve doorgaans beperkt blijven tot één zondagsviering bij afwezigheid van een priester, omdat de diaken of gebedsleider in de Nederlandse situatie verondersteld wordt wel aan de zondagse Eucharistie deel te nemen en daarvandaan de H. Hosties meeneemt voor een communieviering op de zondag in een andere kerk waar geen zondagse Eucharistieviering plaatsvindt. Vgl. Nederland, Beleidsnota bij de ‘Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelekengelovigen', Meewerken in het pastoraat (10 sept 1999). 6.1.4 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium voor de viering van de zondagse eredienst zonder priester, Christi Ecclesia (2 juni 1988), 47

Document

Naam: DE H. RESERVE TIJDENS COVID-19
Soort: Nederland
Auteur: Nationale Raad voor Liturgie
Datum: 23 april 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / NRL
Alineaverdeling, -nummering: redactie
Bewerkt: 30 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test