• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VRAGENLIJST OVER TOEPASSING VAN SUMMORUM PONTIFICUM

Prot. N02/2020-ED

Uwe Eerbiedwaardige Excellenties,

Dertien jaar na de publicatie van het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, uitgevaardigd door Paus Benedictus XVI, wenst Zijne Heiligheid Paus Franciscus geïnformeerd te worden over de huidige toepassing van het hiervoor genoemde document.

Met betrekking daartoe is deze Congregatie, die nu verantwoordelijk is voor de competenties van de vroegere Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', zeer dankbaar bijgaande vragenlijst aan alle Bisschoppen van uw land te zenden, zodat het gevraagde onderzoek gedaan kan worden in de respectieve diocesen. Tenslotte waardeer ik het wanneer de antwoorden op de vragenlijst uiterlijk 31 juli 2020 gezonden worden naar deze Congregatie.

Op voorhand dank ik u voor de waardevolle medewerking, en maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn grote waardering te bevestigen.

Met hoogachting verblijvend,

Luis F. Kard. Ladaria, SJ
Prefect     

Consultatie van Bisschoppen over de toepassing van het Motu Proprio Summorum Pontificum (april 2020)

Diocees:

Ordinarius:

 

 1. Wat is de situatie in uw bisdom met betrekking tot de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus?
 2. Indien de buitengewone vorm hier wordt beoefend, beantwoordt het aan een ware pastorale nood, of wordt het gepromoot door één enkele priester?
 3. Zijn er in uw opinie positieve of negatieve aspecten aan het gebruik van de buitengewone ritus?
 4. Worden de normen en voorwaarden gesteld door Summorum Pontificumgerespecteerd?
 5. Gebeurt het dat in uw bisdom de gewone vorm elementen van de buitengewone vorm heeft opgenomen?
 6. Voor het celebreren van de Mis, gebruikt u het Missaal uitgevaardigd door Paus Johannes XXIII in 1962?
 7. Zijn er, naast het opdragen van de Mis in de buitengewone vorm, andere vieringen (voorbeeld: Doopsel, Vormsel, Huwelijk, Biecht, Ziekenzalving, Wijding, Goddelijk Officie, Paastriduüm, begrafenisriten) volgens de liturgische boeken van vóór het Tweede Vaticaans Concilie?
 8. Heeft het motu proprio Summorum Pontificum een invloed gehad op het leven van de seminaries (het seminarie van het bisdom) en andere vormingshuizen?
 9. Dertien jaar na het motu proprio Summorum Pontificum, wat is uw advies over de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus?

Document

Naam: VRAGENLIJST OVER TOEPASSING VAN SUMMORUM PONTIFICUM
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 7 maart 2020
Copyrights: © 2020, rorate-caeli.blogspot.com / restkerk.net / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: redactie en restkerk.net
Bewerkt: 15 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test