• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pogingen om ganse nationale, etnische, godsdienstige of linguïstische groepen te elimineren, zijn misdaden tegen God en de mensheid zelf, en zij die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten verantwoording afleggen voor het gerecht Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 1999, In het respect van de mensenrechten ligt het gehiem van de ware vrede (8 dec 1998), 7 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2000, Vrede op aarde (8 dec 1999), 7. De twintigste eeuw draagt het tragische merkteken van verschillende genocides: van de genocide op de Armeniërs tot de genocide op de Oekraïners, van de genocide op de Cambodjanen tot deze gepleegd in Afrika en in de Balkan. Daarbij valt de holocaust van het Joodse volk, de Shoah, bijzonder op: “de dagen van de Shoah waren een echte nacht in de geschiedenis, met onuitgegeven misdaden tegen God en de mens” H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Regina Caeli gebed (18 apr 1993), 3 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Begeleidend schrijven, Wij herinneren ons: een beschouwing over de Shoah (begeleidende brief) (12 mrt 1998).

De internationale gemeenschap als geheel heeft de morele plicht om tussenbeide te komen ten voordele van de groepen wiens voortbestaan wordt bedreigd of wiens fundamentele mensenrechten ernstig worden geschonden. Als leden van de internationale gemeenschap kunnen staten niet onverschillig blijven; integendeel, indien alle andere middelen ondoeltreffend zouden blijken, dan is het “legitiem en zelfs verplicht om concrete maatregelen te nemen om de agressor te ontwapenen” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2000, Vrede op aarde (8 dec 1999), 11. Het principe van nationale soevereiniteit kan niet worden ingeroepen als een motief om een interventie ter verdediging van onschuldige slachtoffers te verhinderen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het Corps diplomatique (16 jan 1993), 13 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Internationale Conferentie over Voeding, gesponsord door het FAO en de WHO (5 dec 1992), 3 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Een blijvende opdracht: opvoeden tot vrede - Wereldvredesdag 2004 (8 dec 2003), 9. De genomen maatregelen moeten worden uitgevoerd met een volledig respect voor het internationaal recht en het fundamentele principe van de gelijkwaardigheid tussen de staten.

In de internationale gemeenschap bestaat ook een Internationaal Strafhof om hen die zich schuldig hebben gemaakt aan bijzonder ernstige misdrijven, zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie, te bestraffen. Het magisterium heeft nooit opgehouden om dit initiatief steeds weer aan te moedigen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Op het feest van Corpus Christi (14 juni 1998) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan het Wereldcongres over de Pastorale Bevordering van de Mensenrechten (4 juli 1998), 5 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 1999, In het respect van de mensenrechten ligt het gehiem van de ware vrede (8 dec 1998), 7 Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Tot het VIde Internationale Congres voor Strafrecht, Nous Croyons (3 okt 1953).

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test