• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vrede wordt dag na dag opgebouwd in het streven naar een door God gewilde orde Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 76 en kan alleen bloeien wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid erkent in de bevordering ervan Vgl. H. Paus Paulus VI, Boodschap, Wereldvredesdag 1974, De vrede hangt ook van u af (8 dec 1973). Om conflicten en geweld te vermijden, is het absoluut noodzakelijk dat men begint vrede te beleven als een waarde die diep in elk mensenhart gegrift is. Op die manier kan ze zich verspreiden in de gezinnen en in de verschillende maatschappelijke verenigingen, tot aan het punt waarop zij de ganse politieke gemeenschap mee betrekt Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2317. In een klimaat doordrenkt met harmonie en respect voor rechtvaardigheid, kan een authentieke cultuur van vrede Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het Corps diplomatique (13 jan 1997), 3 groeien die zelfs in staat is om zich over de ganse internationale gemeenschap te verspreiden. Vrede is bijgevolg de vrucht van “de orde die door de goddelijke Schepper in de maatschappij is geplant en die door de mensen, in intens verlangen naar steeds volmaaktere gerechtigheid, tot wasdom moet worden gebracht” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 78 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2304. Zo een ideaal van vrede “kan op deze aarde niet verkregen worden, als het welzijn van de personen niet wordt gewaarborgd en de mensen in wederzijds vertrouwen elkaar niet spontaan laten delen in de rijkdommen van hun geest en talenten” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 78.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test