• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gezag moet zich laten leiden door de morele wet. Het ontleent al zijn waardigheid aan het morele kader waarbinnen het wordt uitgeoefend. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 74 "De morele orde steunt op God, haar oorsprong en doel". H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 51 Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1944 (fragmenten), Benignitas et humanitas (24 dec 1944) Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2235 Omwille van zijn noodzakelijke referentie aan de morele orde, die aan hem voorafgaat en die zijn basis vormt, en omwille van zijn doel en bestemmelingen, kan het gezag niet worden begrepen als een kracht die wordt gedetermineerd door criteria van zuiver sociologische of historische aard. "Sommigen durven zelfs beweren, dat er in het geheel geen morele orde bestaat, een orde die de materiële schepping en de mens zelf te boven gaat, die volstrekt noodzakelijk is en voor allen gelijkelijk geldt. Zo komt het, dat de mensen niet dezelfde opvatting over rechtvaardigheid hebben en het in geen enkele kwestie volledig en ondubbelzinnig met elkaar eens zijn. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 205 Deze orde vindt evenwel "haar grondslag alleen in God; losgemaakt van Hem valt zij radicaal uit elkaar". H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 209 Gezag ontleent zijn macht om verplichtingen op te leggen Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 132-135 en zijn morele wettigheid Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1902 aan de morele orde, en niet aan willekeur of aan de honger naar macht Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 48, en het is verplicht deze orde om te zetten in concrete daden voor de realisatie van het algemeen welzijn. Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de eenheid van de menselijke maatschappij, Summi Pontificatus (20 okt 1939), 3

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test