• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het sociaaleconomische systeem moet worden gekarakteriseerd door de gelijktijdige aanwezigheid van het publiek en het privaat optreden, inclusief het privaat optreden zonder winstoogmerk. Op die manier komt een veelheid van besluitvormende centra en van actiemodellen tot stand. Het gebruik van bepaalde categorieën van goederen, collectieve goederen en goederen bestemd voor gemeenschappelijk gebruik, kunnen niet afhankelijk zijn van de marktmechanismen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 40 en al evenmin ressorteert hun gebruik onder de exclusieve bevoegdheid van de staat. De taak van de staat in verband met deze goederen bestaat er veeleer in om alle sociale en economische initiatieven, die worden bevorderd door de intermediaire lichamen en die publieke gevolgen hebben, naar waarde te schatten. De burgerlijke maatschappij, georganiseerd in haar intermediaire groepen, kan bijdragen tot de realisatie van het algemeen welzijn door zichzelf in een relatie van samenwerking en effectieve complementariteit te plaatsen ten opzichte van de staat en van de markt. Op die manier moedigt ze de ontwikkeling van een gepaste economische democratie aan. In dit perspectief moet staatstussenkomst zich kenmerken door een waarachtige solidariteit die op zich nooit los mag worden gezien van de subsidiariteit.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test