• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het genie van de vrouw is onmisbaar in alle geledingen van het sociale leven; daarom moet de aanwezigheid van de vrouw in de arbeidssector worden gegarandeerd. De eerste onontbeerlijke stap in deze richting is de reële mogelijkheid van toegang tot de professionele vorming. De erkenning en verdediging van de vrouwenrechten in de context van de arbeid hangt gewoonlijk af van de organisatie van de arbeid, die rekening moet houden met de waardigheid en de roeping van de vrouw, van wie de "echte promotie vraagt dat het werk zodanig gestructureerd zou zijn, dat het haar niet zou verplichten haar promotie te betalen door haar eigenheid prijs te geven" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 19. Deze kwestie is de maatstaf van de kwaliteit van de maatschappij en van haar effectieve verdediging van het recht op arbeid van de vrouw.

Het blijven voortbestaan van vele vormen van discriminatie die de waardigheid en de roeping van de vrouw in het domein van de arbeid aantasten, zijn te wijten aan een lange reeks van conditioneringen die de vrouw straffen en die zoals in het verleden, "haar prerogatieven blijven vervalsen" en haarzelf "marginaliseren en zelfs tot slaaf reduceren" H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Vrouwen (29 juni 1995), 3. Deze problemen zijn helaas nog niet opgelost, zoals wordt aangetoond in het voorkomen van situaties die de vrouw vernederen door haar tot object van een echte uitbuiting te maken. De nood aan een effectieve erkenning van de rechten van de vrouw in de arbeidswereld manifesteert zich vooral op het niveau van de salariëring, de verzekering en de sociale zekerheid Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 24.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test