• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De arbeid is "de basis waarop het gezinsleven, dat een natuurlijk recht en een roeping van de mens is, gebouwd wordt" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 10. De arbeid verzekert de bestaansmiddelen en staat borg voor het opvoedingsproces van de kinderen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 10 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 23. Gezin en arbeid, die in de ogen van de grote meerderheid van de mensen zo sterk wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, verdienen uiteindelijk om vanuit een meer realistisch perspectief te worden bekeken dat hen poogt samen te denken zonder de grenzen van een strikt private opvatting van het gezin of van een strikt economische visie op arbeid. In deze optiek is het noodzakelijk dat de ondernemingen, beroepsorganisaties, syndicaten en de staat een politiek gericht op arbeid bevorderen, die vanuit het oogpunt van de arbeid de cel van het gezin niet bestraffen maar begunstigen. Gezinsleven en arbeid beïnvloeden elkaar feitelijk wederzijds op verschillende manieren. Het afleggen van grote afstanden naar de plaats van arbeid, twee jobs combineren, fysische en psychologische vermoeidheid perken allemaal de tijd in die besteed wordt aan het gezin Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 11. art. 10. Toestanden van werkloosheid hebben materiële en geestelijke gevolgen voor de gezinnen, net zoals spanningen en gezinscrisissen een negatieve invloed hebben op attitudes en productiviteit inzake arbeid.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test