• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door Christus´ instelling leven de gedoopten de inherente menselijke werkelijkheid van het huwelijk in de bovennatuurlijke vorm van een Sacrament, een teken en instrument van genade. Het onderwerp van de huwelijksovereenkomst, als de betekenisvolle uitdrukking van de gemeenschap van liefde tussen God en de mensen en als de symbolische sleutel om de verschillende stadia te begrijpen van het grote verbond tussen God en zijn volk, wordt gevonden in de geschiedenis van de verlossing. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 12. "Daarom wordt het centrale thema van de Openbaring, God heeft zijn volk lief, ook tot uitdrukking gebracht door middel van de concrete levenswoorden waarmee man en vrouw elkaar hun huwelijksliefde betuigen. Hun liefdesband wordt het beeld en het symbool van het verbond dat God en zijn volk verenigt. (Vgl. Hos. 2, 21; Jer. 3, 6-13; Jes. 54) De zonde, daarentegen, die het huwelijksverbond kan verwonden, wordt beeld van de ontrouw van het volk aan zijn God: de afgodendienst is prostitutie (Vgl. Ez. 16, 25), zoals de ontrouw overspel is, de ongehoorzaamheid aan de wet is prijsgave van de huwelijksliefde van de Heer. Maar de ontrouw van Israël vernietigt de trouw van de Heer niet en daarom wordt de altijd trouwe liefde van God voorbeeld van de trouwe liefdesverhouding die tussen echtgenoten moet bestaan. (Vgl. Hos. 3)" In het middelpunt van de openbaring van het goddelijke plan van liefde staat de gave die God aan de mensheid schenkt in zijn zoon Jezus Christus. "Hij is de Bruidegom, die bemint en zichzelf geeft als de Redder van de mensheid, door die (mensheid) als zijn lichaam aan zich te verenigen. Hij onthult de oorspronkelijke waarheid van het huwelijk, de waarheid van het 'begin' Vgl. Gen. 2, 24 Vgl. Mt. 19, 5 en Hij stelt de mens, door hem te bevrijden van de hardheid van zijn hart, in staat deze waarheid in zijn geheel te verwezenlijken". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13 De echtelijke liefde van Christus voor zijn kerk, getoond in de volheid van het offer aan het kruis, is de oorsprong van de sacramentaliteit van het huwelijk. De genade van dit sacrament brengt de liefde van de echtelieden in overeenstemming met de liefde van Christus voor zijn kerk. Het huwelijk als sacrament is een verbond in liefde tussen een man en een vrouw. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test