• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het thema van de overwegingen van dit jaar - "In de waarheid ligt de vrede" - brengt de overtuigibng tot uitdrukking, dat de mens, waar en wanneer hij zich ook het licht van de waarheidb verklichten laat, haast vanzelfsprekend de weg van vrede inslaat. De Pastorale Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
van het Tweede Vaticaans Concilie, dat 40 jaar geleden afgesloten werd, stelt vast, dat het de mensheid alleen dan zal lukken "de wereld voor allen werkelijk menselijker te maken ... Wanneer allen zich wenden tot een een innerlijke vernieuwing van de waarheid van de vrede" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 77Maar waar wil de uitdrukking "waarheid van de vrede" ons van bewust maken? Om deze vraag op een juiste manier te beantwoorden, moet men zich realiseren, dat de vrede zich niet laat beperken tot het afwezig zijn van een gewapend conflict, maar begrepen moet worden als "de vrucht van de orde, die in de menselijke samenleving is gelegd", een ordening "die moet worden verwezenlijkt door mensen, die dorsten naar een steeds volmaaktere gerechtigheid." 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
. Als gevolg van een door de liefde van God ontworpen en gewilde ordening bezit de vrede een hem inwonende en onoverwinnerlijke waarheid en komt overeen met "een uitzien naar en hoop, die onverwoestbaar in ons levendig aanwezig is" H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Een blijvende opdracht: opvoeden tot vrede - Wereldvredesdag 2004 (8 dec 2003), 9

Document

Naam: IN DE WAARHEID VAN DE VREDE
Boodschap voor de 39e Wereldvredesdag 2006
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar / Katholiek Nieuwsblad, 's Hertogenbosch
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test