• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BOEDDHISTEN EN CHRISTENEN: BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN COMPASSIE EN BROEDERSCHAP
Boodschap voor het feest van vesakh / hanamatsuri 2020

Beste boeddhistische vrienden,

Namens de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog bieden wij u en alle boeddhistische gemeenschappen onze hartelijke groeten en wensen aan bij gelegenheid van de viering van het feest van Vesakh/Hanamatsuri. De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog heeft dat in de afgelopen vierentwintig jaar bij deze goede gelegenheid al vaker gedaan. Aangezien dit jaar de vijfentwintigste verjaardag van deze traditionele boodschap wordt gevierd, willen we graag onze band vernieuwen van vriendschap en samenwerking met de verschillende tradities die u vertegenwoordigt.

Dit jaar willen we samen met u nadenken over het thema "Boeddhisten en Christenen: bouwen aan een cultuur van compassie en broederschap", bewust van de grote waarde die onze wederzijdse religieuze tradities hechten aan compassie en broederschap, in onze spirituele zoektocht en met het getuigenis en de dienstbaarheid die we geven aan een gewonde mensheid en een gewonde aarde.

In het Paus Franciscus - Toespraak
Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
(4 februari 2019)
staat dat "de ware leringen van de religies ons uitnodigen om verankerd te blijven in de waarden van de vrede; om de waarden van wederzijdse kennis, menselijke broederschap en gemeenschappelijk samenleven hoog te houden”. Paus Franciscus, Toespraak, Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten, Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven (4 feb 2019), 14 Tijdens de ontmoeting met de hoogste geestelijk leider van de boeddhisten in Thailand afgelopen november zei paus Franciscus dat "we kunnen geloven in een stijl van goede 'nabijheid' en daarin kunnen groeien, en die in staat is om concrete initiatieven te genereren en te vergroten op het pad van de broederschap, vooral met de armsten, en met betrekking tot ons veel mishandelde gemeenschappelijk huis". Op deze manier dragen we bij aan de vorming van een cultuur van compassie, broederschap en ontmoeting, zowel hier als in andere delen van de wereld." Paus Franciscus, Toespraak, Bangkok, Bezoek aan de hoogste leider van de boeddhisten (21 nov 2019)

Het feest van Vesakh/ Hanamatsuri spoort ons aan ons te herinneren hoe prins Siddhartha met geschoren hoofd op zoek ging naar wijsheid en afstand deed van zijn status als prins. Hij verruilde zijn zijden kleren van Benares voor de eenvoudige kledij van een monnik. Zijn nobele gebaar doet ons denken aan dat van Franciscus van Assisi, die zijn haar afknipte en zijn mooie kleren verruilde voor de eenvoudige kleding van een bedelaar, omdat hij Jezus wilde volgen, die "zichzelf ontledigde en de toestand van een dienaar aannam" (Fil. 2, 7) en "nergens zijn hoofd kon neerleggen" (Mt. 8, 20). Hun voorbeeld en dat van hun volgelingen inspireert ons tot een leven van onthechting, waarbij we nadenken over wat het belangrijkste is. Zo kunnen we ons met meer vrijheid inzetten voor een cultuur van compassie en broederschap om het lijden van de mensheid en van de natuur te verlichten.

Alles heeft met elkaar te maken. Interdependentie brengt ons terug naar het thema van compassie en broederschap. In een geest van dankbaarheid voor uw vriendschap vragen wij u nederig om uw christelijke vrienden te vergezellen en te steunen bij het bevorderen van liefdevolle vriendelijkheid en broederschap in de wereld van vandaag. Net zoals wij, boeddhisten en Christenen, van elkaar leren hoe we elke dag meer aandacht en compassie kunnen hebben, zo kunnen we blijven zoeken naar manieren om samen te werken, zodat onze relatie een bron van zegen wordt voor alle voelende wezens en voor de planeet, die ons gemeenschappelijk huis is.

Wij zijn van mening dat een educatief proces nodig is voor onze gezamenlijke "reis", om de continuïteit van onze universele solidariteit te waarborgen. Daartoe zal op 15 oktober 2020 een wereldwijd evenement worden gehouden met als thema "Het opnieuw opbouwen van het Global Compact over opvoeding". "Deze bijeenkomst zal het engagement voor en met de jongere generaties nieuw leven inblazen, waarbij de passie wordt vernieuwd voor een meer open en solidair onderwijs, dat in staat is geduldig te luisteren, een constructieve dialoog te voeren en wederzijds begrip te kweken." Paus Franciscus, Boodschap, Heruitvinding van een wereldwijde onderwijsalliantie, Reinventing the Global Educational Alliance (12 sept 2019) Wij nodigen u uit met iedereen samen te werken om dit initiatief te promoten, individueel en binnen uw gemeenschappen, om een nieuw humanisme te cultiveren. We zijn ook blij te zien dat boeddhisten en Christenen in verschillende delen van de wereld putten uit diepgewortelde waarden en samenwerken om de oorzaken van sociale misstanden uit te roeien.

We bidden voor degenen die getroffen zijn door de coronaviruspandemie en voor degenen die hen bijstaan. We moedigen de gelovigen aan om deze moeilijke tijd met hoop, medeleven en liefde te leven.

Beste boeddhistische vrienden, in deze geest van vriendschap en samenwerking hernieuwen wij onze goede wensen voor een vreedzaam en vreugdevol feest van Vesakh/Hanamatsuri.

Miguel Ángel Card. Ayuso Guixot, MCCJ
Voorzitter

Mgr. Kodithuwakku K. Indunil J.
Secretaris

Document

Naam: BOEDDHISTEN EN CHRISTENEN: BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN COMPASSIE EN BROEDERSCHAP
Boodschap voor het feest van vesakh / hanamatsuri 2020
Soort: Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Auteur: Miguel Ángel Kard. Ayuso Guixot
Datum: 2 april 2020
Copyrights: © 2020, Libreria editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. L. van den Broek
Bewerkt: 4 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test