• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Luisteren wij naar een tweede zin uit de Liturgie van deze Heilige Nacht, ditmaal genomen uit het Boek van de Profeet Jesaja: “het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht” (Jes. 9, 11). Het woord “licht” doordrenkt de gehele liturgie van deze Nachtmis. Het klinkt weer in de lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus aan Titus: “De genade van God is verschenen” (Tit. 2,11). De uitdrukking “is verschenen” komt uit het Griekse taalgebied en betekent hetzelfde als wat in het Hebreeuws “zag een groot licht” heet. Deze “verschijning” – deze “Epifanie” – is het binnendringen van Gods licht in een wereld vol duisternis en onopgeloste vragen. Dan vertelt het Evangelie ons dat de glorie van God aan de herders verscheen en “zij omstraald werden” (Lc. 2, 9). Waar Gods glorie verschijnt wordt het licht in de wereld. “God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis” (1 Joh. 1, 5). Licht is bron van leven.
Maar allereerst betekent licht kennis; het betekent waarheid, in tegenstelling tot de duisternis van leugens en onwetendheid. Licht geeft ons leven, toont ons de weg. Maar licht betekent ook, omdat het warmte geeft, liefde. Waar liefde is, gaat een licht op in de wereld; waar haat is, daar is de wereld in duisternis. Ja, in de stal van Bethlehem is het grote Licht verschenen waarop de wereld wachtte. In het Kind, Dat daar in de stal ligt, toont God Zijn heerlijkheid – de heerlijkheid van de liefde, die Zichzelf wegschenkt en Zich van alle grootheid heeft ontdaan om ons over de weg van de liefde te voeren. Het licht van Bethlehem is niet meer te doven. In alle eeuwen heeft het mensen geraakt, heeft het hen omstraald. Waar het geloof in dit Kind opbloeide, daar bloeide ook de caritas op – naastenliefde voor de ander, het omzien naar de zwakke, de lijdende; de genade van de verzoening. Vanuit Bethlehem verspreidt zich een lichtspoor, een spoor van liefde en waarheid door de eeuwen heen. Als we kijken naar de heiligen – van Paulus en Augustinus tot Franciscus van Assisie en Dominicus, van Franciscus Xaverius en Teresia van Avila tot Moeder Teresa van Calcutta – dan zien we deze stroom van goedheid, deze weg van het licht die telkens weer opnieuw ontvlamt aan het geheim van Bethlehem, aan God, die een Kind geworden is. In dat kind pareert God het geweld van de wereld met Zijn eigen goedheid en roept ons op het Kind te volgen.

Paus Benedictus XVI tijdens de Nachtmis in de St. Pietersbasiliek, 2005 (Bron: Stg. InterKerk)

Tezamen met de kerstboom hebben onze Oostenrijkse vrienden ook een klein vlammetje meegebracht, die zij in Bethlehem ontstoken hadden om ons te zeggen: het eigenlijke geheim waar het met Kerstmis om gaat, is het innerlijke licht dat van dit Kind komt. Laten wij ons door dit Licht aansteken en in ons hart Gods goedheid ontbranden en dragen wij allen door onze liefde het licht in de wereld; laten wij dit licht niet doven door de koude wind van deze tijd. Bewaken wij het trouw en geven we het door aan anderen. In deze nacht, wanneer wij naar Bethlehem kijken, willen wij echter ook speciaal voor de geboorteplaats van onze Verlosser bidden en voor de mensen die daar leven en lijden. We willen bidden om vrede in het Heilige Land: Heer, zie om naar deze plek op aarde, die U zo dierbaar is als menselijke vaderland. Laat daar Uw licht schijnen! Laat het vrede kennen!

Document

Naam: HET LICHT VAN BETHLEHEM IS NOOIT GEDOOFD
Kerstnachtmis 2005
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 december 2005
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar,
nummering van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test