• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Prot. N. 137/2009P - ED

Om de wederzijdse verrijking van de twee vormen van de Romeinse ritus te bevorderen, heeft paus Benedictus XVI, in zijn brief van 7 juli 2007 aan alle bisschoppen van de Latijnse Kerk, besloten Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007) om enkele nieuwe prefaties in het Oude Missaal te laten invoegen.

Na de bevestiging van dit besluit door de Instructie Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Universae Ecclesiae
Over de uitvoering van het Motu Proprio Summorum Pontificum
(30 april 2011)
 van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei, op basis van het mandaat dat Paus Benedictus XVI in Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief Motu Propriodata Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
heeft gegeven en gebruik makend van oude en meer recente bronnen, is de Commissie begonnen met het zoeken naar de meest geschikte manieren om nieuwe prefaties toe te voegen aan het Oude Missaal. Deze studie, begonnen door de Pauselijke Commissie, is zojuist afgerond door de Congregatie voor de Geloofsleer, nadat paus Franciscus alle bevoegdheden van de genoemde Commissie aan de genoemde Congregatie heeft overgedragen bij een Paus Franciscus - Motu Proprio
Da oltre trent’anni
Over de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
(17 januari 2019)
.

Na overleg met verschillende religieuze instituten en genootschappen van apostolisch leven, met deskundigen op het gebied van het Usus Antiquior en met de kardinaal prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, keurt de Congregatie voor de Geloofsleer dus de zeven prefaties, zoals in de bijlage, goed en geeft zij elke priester die het Eucharistisch Misoffer viert in overeenstemming met de Apostolische Exhortatie Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, overeenkomstig het Romeins Missaal 1962, toestemming om ze te gebruiken, met inachtneming van de passende rubrieken.

Alle bepalingen van dit decreet treden in werking op 19 maart 2020, op het feest van de Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria, Belijder en Patroon van de Universele Kerk, niettegenstaande andersluidende bepalingen.

De Heilige Vader, paus Franciscus, heeft dit decreet bevestigd in de audiëntie verleend aan de secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer op 5 december 2019, en de publicatie ervan bevolen.

Gegeven te Rome, op de zetel van de Congregatie voor de Geloofsleer, 22 februari 2020, op het feest van de Cathedra van de apostel Petrus.

Luis F. Kard. Ladaria, S.J.
Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer

Giacomo Morandi
Titulair aartsbisschop van Cerveteri
Secretaris

Document

Naam: QUO MAGIS
Decreet ter goedkeuring van zeven eucharistische prefaties voor de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 22 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria editrice Vaticana / rkliturgie.nl / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test