• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MODERNE EN VOLWASSEN MENS, VERTROUW OP HET KIND VAN BETHLEHEM
Kerstboodschap 2005 voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi"

"Ik verkondig u een grote vreugde ... Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David" (Lc. 2, 10-11)

Paus Benedictus XVI tijdens het voorlezen van zijn Kerstboodschap voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi (Bron: Stg. InterKerk)

Deze nacht hebben we weer de woorden gehoord van de engel aan de herders en we hebben opnieuw de atmosfeer beleefd van die Heilige Nacht, de nacht van Bethlehem, toen de Zoon van God mens is geworden en met Zijn geboorte in een armoedige grot Zijn woonplaats onder ons heeft opgeslagen. Op de feestelijke dag klinkt de verkondiging door de engelen na en is ook voor ons mensen van het derde millennium een uitnodiging de Redder op te nemen. Moge de huidige mens niet talmen om Hem in hun huizen, steden, naties en iedere hoek van de wereld binnen te laten treden! Zeker, in de loop van het pas geleden gesloten millennium, vooral in de laatste eeuw daarvan, zijn op technisch en economisch gebied zeer veel vorderingen gemaakt en we kunnen over omvangrijke materiele mogelijkheden beschikken. De mens van deze technologische tijd is echter in gevaar slachtoffer te worden van juist dit succes van zijn intelligentie en de gevolgen van zijn handelingsmogelijkheden wanneer hij naar een geestelijke atrofie, naar de leegte van het hart beweegt. Daarom is het belangrijk dat hij zich met zijn geest en met zijn hart opent voor dit heilsgebeuren van de geboorte van Christus, dat in staat is het leven van iedere mens nieuwe hoop te geven.

"Wordt wakker mens; want voor u is God mens geworden" St. Augustinus, Toespraken 185

Wordt wakker, o mens van het derde millennium! Met Kerstmis wordt de Almachtige een kind en vraagt om hulp en bescherming. Zijn wijze God te zijn, brengt onze wijze mens te zijn in een crisis. Door Zijn aankloppen aan onze deuren daagt hij ons en onze vrijheid uit; Hij roept ons op om onze verhouding en instelling tot het leven te overdenken. De nieuwe tijd wordt vaak voorgesteld als een ontwaken van het verstand uit de slaap, als het zichtbaar worden van de mensheid, die uit donkere tijden opstijgt. Zonder Christus is echter dit licht van het verstand niet voldoende, om de mens en de wereld te verlichten. Daarom horen we ook het woord van het Evangelie van Kerstmis: "Het ware Licht, dat de mensen verlicht, kwam in de wereld", meer dan ooit als een verkondiging van het heil voor allen. "In werkelijkheid licht het mysterie van de mens alleen op in het mysterie van het mensgeworden Woord." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22 Onvermoeibaar herhaalt de Kerk deze boodschap van hoop, die het juist voor veertig jaar afgesloten Tweede Vaticaans Concilie opnieuw bevestigd heeft.

Moderne mens, volwassen maar bij wijlen krachteloos in denken en willen, laat u zich bij de hand nemen door het Kind van Bethelehem, weest niet bang, vertrouw op Hem! De levengevende kracht van Zijn licht geeft u moed, zich in te zetten voor de opbouw van een nieuwe wereldordening, die gebaseerd is op juiste ethische en economische betrekkingen. Zijn liefde wijst de volkeren de weg en verlicht hun gemeenschappelijk bewustzijn, één "familie" te zijn, die geroepen is, relaties van vertrouwen en van wederzijdse steun op te bouwen. De verenigde mensheid kan de vele en zorgwekkende actuele problemen aanpakken: die van de terroristische bedreiging tot aan de omstandigheden van de schaamteloze armoede, waaronder miljoenen mensen leven, van de verspreiding van wapens tot de pandemieën en de milieuvervuiling, die de toekomst van onze planeet in gevaar brengen.
Moge God, Die mens werd uit liefde voor de mensheid, alle degenen versterken die in Afrika voor de vrede en volledige ontwikkeling werken, waarbij zij burgeroorlogen proberen te beëindigen, waardoor de huidige fragiele politieke overgang geconsolideerd kan worden en de elementaire rechten beschermd kunnen worden voor diegenen die zich in een tragische humanitaire crisis bevinden, zoals in Dafur en in andere regio's van Centraal Afrika. Moge Hij de volkeren van Latijns Amerika leiden om in vrede en harmonie te leven. Moge Hij moed geven aan de mensen van goede wil in het Heilig Land, in Irak, in Libanon, waar de tekenen van hoop, die er niet ontbreken, bevestiging nodig hebben door acties, geïnspireerd door eerlijkheid en wijsheid. Moge Hij het proces van dialoog op het Koreaanse schiereiland en elders in de Aziatische landen bevorderen, opdat door het bijleggen van gevaarlijke disputen er een consistente en vredige oplossing bereikt kan worden in een geest van vriendschap, oplossingen waar de bevolking zozeer naar verlangt.
Met Kerstmis overwegen we dat God mens is geworden, goddelijke glorie verborgen achter de armoede van een Kind, in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd; de Schepper van het universum gereduceerd tot de hulpeloosheid van een kind. Wanneer we deze paradox accepteren, ontdekken we de Waarheid dat ons vrij maakt en de Liefde die onze levens verandert. In de nacht van Bethlehem is de Verlosser een van ons geworden, onze compagnon over de moeilijke wegen van de geschiedenis. Laten we de hand nemen die Hij ons reikt: het is de hand die niets van ons neemt, maar die alleen maar geeft.

Gaan we samen met de herders naar de stal van Bethlehem, waar de liefdevolle blik van Maria, de stille getuige van de wonderbaarlijke geboorte, ons ontvangt. Zij helpt ons een goede Kerstmis te beleven, zij leert ons het geheim van God, Die voor ons mens geworden is, in het hart te bewaren. Zij begeleidt ons om in de wereld van Zijn waarheid, Zijn liefde en Zijn vrede te getuigen.

Aansluitend gaf de Paus in 32 talen zijn Kerstwensen om vervolgens af te sluiten met de Pauselijke zegen Urbi et Orbi

Kerstkribbe op het St. Pietersplein, Kerst 2005 (Bron: Stg. InterKerk)

Document

Naam: MODERNE EN VOLWASSEN MENS, VERTROUW OP HET KIND VAN BETHLEHEM
Kerstboodschap 2005 voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi"
Soort: Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 december 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar, nummering van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test