• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Uitnodiging om de persoonlijke toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria te vernieuwen

Bovendien is het dit jaar 25 jaar geleden, dat onze voorganger Pius XII, op 31 oktober 1942,·in een Paus Pius XII - Radiotoespraak
Mais de uma vez
Tot de gelovigen van Portugal bij gelegenheid van de plechtige feestelijkheden ter ere van de H. Maagd die in Fatima vereerd wordt
(31 oktober 1942)
, de Kerk en de mensheid plechtig aan de moeder van God, Maria, en aan haar onbevlekt hart heeft toegewijd - en wijzelf hebben dat op 21 november 1964 herhaald; Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie, Post Duos Menses (21 nov 1964), 40-49 daarom sporen wij alle kinderen van de Kerk aan, om deze toewijding aan het onbevlekt hart van de moeder van de Kerk persoonlijk te hernieuwen en om deze prachtige uiting van vroomheid in het dagelijks leven waar te maken door een steeds groter gehoorzaamheid aan de wil van God vgl. de oratie op het feest van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria, 22 augustus en door een kinderlijke dienstbaarheid en een getrouwe navolging van de hemelse koningin.

Tenslotte twijfelen wij er niet aan, eerbiedwaardige broeders, of de geestelijkheid en het volk die aan uw zorg zijn toevertrouwd, zullen dank zij uw enthousiasme bereidwillig aan onze aansporing gevolg geven, zodat zij voortaan een vuriger verering tonen jegens de . maagd en moeder van God en in vaster vertrouwen naar haar toegaan, in de zekerheid dat de verheven koningin des hemels en onze allerzoetste moeder nooit ophoudt elk van haar kinderen persoonlijk bij te staan, Christus' Kerk in haar geheel haar hemelse bescherming te verlenen en het gehele menselijk geslacht heilzame hulp te verschaffen. Aan uzelf en aan uw gelovigen verlenen wij volgaarne onze apostolische zegen, als teken van de goddelijke gaven en tot getuigenis van onze genegenheid.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, 13 mei 1964 in het vierde jaar van ons pontificaat.

PAUS PAULUS VI

Document

Naam: SIGNUM MAGNUM
Over de verering en navolging van de heilige maagd Maria, moeder van de Kerk en toonbeeld van alle deugden
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 13 mei 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 33 p. 812-821
Titels, alineaverdeling en -nummering: naar de Portugese editie
Bewerkt: 13 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test