• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Heilige Maria: perfecte spirituele Moeder van de Kerk

Op de eerste plaats vinden wij deze waarheid: Maria is moeder van de Kerk, niet alleen omdat zij de moeder van Jezus Christus is en zijn allernaaste medewerkster in de nieuwe ... economie, toen de Zoon van God de menselijke natuur uit haar heeft aangenomen, om door de mysteries van zijn vlees de mens van zonde te bevrijden, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 55 maar ook omdat zij als een toonbeeld van deugden schittert voor heel de gemeenschap van uitverkorenen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 65.63 Want zoals geen enkele menselijke moeder haar rol slechts tot het voortbrengen van een nieuwe mens kan beperken, maar hierin ook de taak van voeding en opvoeding moet begrijpen, evenzo is het bij de heilige maagd Maria. Nadat zij heeft deelgenomen aan het offer van haar Zoon, aan de zaak van onze verlossing, en wel op zo intieme wijze, dat zij door Hem terecht als moeder is aangewezen, niet van de apostel Johannes alleen, maar tegelijk - laten wij het hier mogen zeggen - van het menselijk geslacht dat hij in zekere zin vertegenwoordigde, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 58 Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de Rozenkrans, Adiutricem populi christiani (5 sept 1895). Acta Leonis XIII 15, 1896, blz. 302 zet zij nu in de hemel de vervulling van haar moederlijke taak voort, die hierin bestaat, dat zij het goddelijk leven in elk van de verloste mensen afzonderlijk helpt verwekken en groeien, Deze zo troostrijke waarheid maakt, vanuit een vrije wilsbeschikking van de allerwijste God, integraal deel uit van het mysterie van het menselijk heil; zij moet daarom door alle Christenen in geloof worden aanvaard.

Document

Naam: SIGNUM MAGNUM
Over de verering en navolging van de heilige maagd Maria, moeder van de Kerk en toonbeeld van alle deugden
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 13 mei 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 33 p. 812-821
Titels, alineaverdeling en -nummering: naar de Portugese editie
Bewerkt: 13 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test