• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij echter, geloven en belijden met toestemming van het heilig Concilie en met Petrus Lombardus dat er één hoogste werkelijkheid is, een onbegrijpelijke en onuitsprekelijke, die waarachtig Vader, Zoon en Heilige Geest is; Drie Personen tegelijk en ieder afzonderlijk van Hen. Derhalve is er in God alleen een Drievuldigheid, geen viervuldigheid want elk van de Drie Personen is een werkelijkheid, dat is een goddelijke substantie, wezen of natuur: zij alleen is de oorsprong van alles, waarbuiten men geen andere kan vinden: en deze werkelijkheid brengt niet voort noch wordt zij voortgebracht, noch komt zij voort uit; veelmeer is het de Vader die voortbrengt, en de Zoon die voortgebracht wordt en de Heilige Geest die voortkomt uit; het onderscheid ligt dus in de Personen en de eenheid in de natuur.

Als derhalve een ander de Vader is, een ander de Zoon en een ander de Heilige Geest, zo zijn Zij toch niet “iets” (aliud) anders. Vgl. H. Gregorius van Nazianze, nr. 101, Brief aan Cledonius. I 20-21: PG 37, 180AB Veelmeer is dat wat de Vader is, geheel de Zoon en geheel de Heilige Geest; men gelooft volgens het rechte en katholieke geloof dat Zij wezensgelijk zijn. De Vader gaf de Zoon, toen Hij Hem vanuit eeuwigheid voortbracht, Zijn substantie, zoals Hij ook zelf getuigt: “Wat de Vader Mij gegeven heeft is groter dan alles” (Joh. 10, 29).

Men kan nu ook niet zeggen dat Hij Hem een deel van zijn substantie heeft gegeven en een deel voor Zichzelf heeft teruggehouden, want de substantie van de Vader is ondeelbaar, omdat zij ja geheel enkelvoudig is (simplex omnino). Noch kan men zeggen dat de Vader in het voortbrengen zijn substantie op de Zoon heeft overgedragen, alsof Hij het zo gegeven heeft, dat Hij niets voor Zich heeft teruggehouden; want dan zou Hij opgehouden zijn om substantie te zijn. Het is dus duidelijk dat de Zoon in de geboorte zonder enige vermindering de substantie van de Vader heeft ontvangen en de Vader en de Zoon zodoende dezelfde substantie hebben: en zo is dezelfde werkelijkheid Vader en Zoon en evenzo de Heilige Geest, die uit Beiden voortkomt (procedens).

Document

Naam: CAPUT 2. DE ERRORE ABBATIS IOACHIM
Hfd 2. Over de dwalingen van abt Joachim de Fiore
Soort: 4e Concilie van Lateranen
Datum: 11 november 1215
Copyrights: © 2006/2014, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 13 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test