• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het woord "aanbidding" ontbreekt in het slotdocument, terwijl het in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
wordt genoemd. In plaats van te spreken over "geïncultureerde theologie" (Slotdocument), spreekt Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
over "geïncultureerde spiritualiteit". Het slotdocument gebruikt slechts twee keer het woord "genade" en op een antropocentrische manier, terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
tien keer spreekt van genade in meer theologische zin, zoals men bijvoorbeeld kan zien in de volgende formuleringen: "Christus is de bron van alle genade" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 87; in de sacramenten "wordt de natuur verheven tot een instrument van genade" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 81; Gods aanwezigheid door genade. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 105. voetnoot Het onmisbare Bijbelse citaat van 1 Kor. 9, 16 over de missionaire taak van de Kerk ontbreekt in het slotdocument, terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
in duidelijke bewoordingen over deze taak spreekt met het volledige citaat van 1 Kor. 9, 16:

"Als christenen kunnen wij de oproep tot geloof die wij van het evangelie hebben ontvangen niet terzijde schuiven. In ons verlangen om zij aan zij met iedereen te strijden, schamen wij ons niet voor Jezus Christus. Degenen die Hem hebben ontmoet, die als zijn vrienden leven en zich met zijn boodschap identificeren, moeten onvermijdelijk over Hem spreken en aan anderen zijn aanbod van nieuw leven brengen: "Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig! (1 Kor. 9, 16)." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 62 

Het slotdocument spreekt niet over de authentieke betekenis van de Traditie van de Kerk, terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
spreekt over Traditie als de wortel van een voortdurend groeiende boom. De beroemde formulering van de heilige Vincent van Lerins wordt geciteerd, en er staat dat

"de christelijke leer wordt geconsolideerd door jaren, uitgebreid door de tijd, verfijnd door de leeftijd." H. Vincentius de LĂ©rins, Commonitorium primum. 23 Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 86. geciteerd in voetnoot 86

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA: EEN SPRANKJE HOOP TE MIDDEN VAN DE VOORTDURENDE VERWARRING...
Soort: Mgr. Athanasius Schneider - Brief
Auteur: Mgr. Athanasius Schneider
Datum: 18 februari 2020
Copyrights: © 2020. Lifesitenews.com / kath.net
Vert. vanuit het Engels en Duits, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test