• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

St. Irenaeus zei dat de glorie van God de mens volledig levend is. Het ware leven van de mens is echter niet natuurlijk maar bovennatuurlijk en bestaat uit het visioen van God. De ware mens is Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God: "Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei." H. IreneĆ¼s van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. IV, 20 De volgende bevestiging in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
, daarentegen, benadrukt de waarde van materiële wezens overdreven:

"Door ons zullen duizenden soorten God geen glorie meer schenken door hun bestaan, noch hun boodschap aan ons overbrengen. Wij hebben dat recht niet" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 54  

Deze uitspraak lijkt de harde realiteit van de geestelijke dood van zoveel menselijke zielen, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, te negeren Vgl. Gen. 1, 27 , die door hun leven in zonde en onwetendheid geen eer aan God geven, maar Hem juist beledigen. Zoveel mensen beledigen God en geven Hem geen glorie vanwege de zonde van het verzuim van de Kerk van onze tijd, die de verkondiging van de goddelijke Openbaring versoepelt door leerstellige dubbelzinnigheden en ketterijen te tolereren. Als gevolg daarvan kennen veel mensen de uniciteit van Jezus Christus en zijn verlossende werk niet; ze kennen ook niet de heilige wil van God en geven daarom geen glorie meer aan Hem. De situatie waarin de Kerk in onze tijd de mensheid en de wereld heeft verlaten, kan treffend worden samengevat in de woorden van de heilige Paulus: Zij "lopen doelloos en boksen als één klopjacht" (1 Kor. 9, 26).

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA: EEN SPRANKJE HOOP TE MIDDEN VAN DE VOORTDURENDE VERWARRING...
Soort: Mgr. Athanasius Schneider - Brief
Auteur: Mgr. Athanasius Schneider
Datum: 18 februari 2020
Copyrights: © 2020. Lifesitenews.com / kath.net
Vert. vanuit het Engels en Duits, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test