• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een van de belangrijkste foutieve tendensen in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
is de bevordering van het naturalisme, en lichte echo's van het pantheïsme en een verborgen Pelagianisme. Dergelijke tendensen kunnen worden ontdekt in de buitensporige nadruk en waarde die het legt op de zorg voor natuurlijke, aardse en temporele realiteiten. Een dergelijk reductionisme beperkt het bestaan van wezens en de mensheid voornamelijk tot het domein van de natuurlijke orde. Deze naturalistische en neopelagische neiging is in feite de geestelijke ziekte die het leven van de Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie het meest heeft gekenmerkt en beschadigd. Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
is het bewijs van deze tendens, zij het in een wat afgezwakte vorm vergeleken met het slotdocument van de Amazone-synode.

De overdreven neiging om de temporele en natuurlijke realiteit te verheffen en te bevorderen verzwakt het mandaat van de Kerk, dat haar door haar goddelijke Verlosser is gegeven in de volgende duidelijke leerstellingen van de Heilige Schrift: "Ga en verkondig dat het koninkrijk der hemelen nabij is" (Mt. 10, 7); "In zijn naam zou berouw over de vergeving van de zonden aan alle volkeren worden gepredikt" (Lc. 24, 47); "Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen aan u worden toegevoegd" (Mt. 6, 33); "U bent van beneden, ik ben van boven". U bent van deze wereld; ik ben niet van deze wereld" (Joh. 8, 23); "Het is niet juist dat wij de prediking van het woord van God opgeven om tafels te bedienen [...] ... maar wij zullen ons wijden aan het gebed en aan de bediening van het woord" (Hand. 6, 2.4); "Als wij in Christus alleen maar hoop hebben in dit leven, zijn wij van alle mensen die het meest te lijden hebben" (1 Kor. 15, 19); en "De huidige vorm van deze wereld gaat voorbij" (1 Kor. 7, 31). De primaire en authentieke betekenis en prediking van het Evangelie van Onze Heer Jezus Christus wordt verdraaid en verschoven naar een innerlijk doel. De primaire missie van Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, was niet het verzorgen van het materiële welzijn van de planeet of van het Amazonegebied, maar het redden van onsterfelijke zielen voor het eeuwige leven in de hemel: "God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, dat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". (Joh. 3, 16). Jezus Christus heeft het niet gezegd: "God gaf zijn enige Zoon, dat deze planeet en haar vele delen zoals het Amazonegebied niet verloren gaan, maar overvloedig natuurlijk leven hebben." Jezus zei het ook niet: "Ga en verkondig dat het koninkrijk van Moeder Aarde dichtbij is."

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA: EEN SPRANKJE HOOP TE MIDDEN VAN DE VOORTDURENDE VERWARRING...
Soort: Mgr. Athanasius Schneider - Brief
Auteur: Mgr. Athanasius Schneider
Datum: 18 februari 2020
Copyrights: © 2020. Lifesitenews.com / kath.net
Vert. vanuit het Engels en Duits, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test